WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«Вступ Вплив сім'ї на дитину унікальний, а багато в чому й незамінний. В сім'ї особистість формується в природних умовах, вихователі тут — найближчі й ...»

Вступ

Вплив сім'ї на дитину унікальний, а багато в чому й незамінний. В сім'ї особистість формується в природних умовах, вихователі тут — найближчі й найдорожчі для дитини люди, з якими вона постійно спілкується і яким повністю довіряє.

В. О. Сухомлинський стверджував: «У сім'ї шліфуються найтонші грані людини-громадянина, людини-трудівника, людини-культурної особистості».

У сім'ї, образно кажучи, закладається коріння, з якого виростають потім і гілки, і квіти, і плоди. Сім'я — це джерело, водами якого живиться повноводна річка нашої держави.

Батьки впливають на дітей передусім своєю особистістю. Недаремно народна мудрість стверджує: «Який батько, такий і син». Лише зразкові, працьовиті, духовно багаті, інтелектуально і культурно розвинені батьки мають вплив на дітей. Особисті якості батьків впливають на дітей не механічно, а через безпосереднє спілкування та спільну діяльність.

Значну роль у вихованні школярів варто відвести спільним діям навчального закладу і сім'ї, ефективність яких залежить від особливостей організації роботи з батьками в сучасній школі.

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 2

I розділ

Співпраця сім'ї та школи на сучасному етапі

1.1Завдання роботи загальноосвітнього навчального закладу з сім'єю

Головними завданнями роботи загальноосвітнього навчального закладу з сім'єю є:

пропаганда педагогічних знань з метою підвищення педагогічної грамотності батьків;

організація заходів, спрямованих на оволодіння батьками системою умінь, необхідних для організації діяльності дитини вдома;

гуманізація змісту та форм роботи з сім'єю і взаємовідносин «педагоги-батьки».

Батьки віддають дитину до школи з надією, що вона потрапить до рук розумного, душевного, гуманного вчителя, який і забезпечить її добре виховання. Та цього мало. Лише у разі спільної, узгодженої діяльності учителів і батьків можна говорити про успіх виховної роботи.

Оскільки переважна більшість батьків не має належної психолого-педа-гогічної підготовки й позбавлена громадської відповідальності за гідне виховання своїх дітей, класний керівник і повинен виступати, з одного боку, зв'язуючою ланкою між школою та сім'єю, а з другого,— організатором піднесення педагогічної культури кожного батька й матері.

Батьки та вчителі повинні стати партнерами, активними співучасниками

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 3

великого творчого процесу виховання учнів, що дозволить реалізувати виховну мету загального освітнього навчального закладу.

1.2Методичні поради щодо співпраці з батьками

У своїй практиці як класного керівника практикую різні форми та методи роботи з батьками. Нижче подаю деякі з них:

Програма вивчення сім'ї

1.Прізвище, ім'я учня.

2.Адреса.

3.Тип сім'ї: повна проста (батьки, діти); повна складна (батьки, діти, бабуся, дідусь); повна, але один із батьків нерідний; неповна,

4Скільки років існує сім'я?

5. Кількість дітей.

6. Житлові й матеріальні умови.

Характеристика сім'ї за віком: вік дорослих членів сім'ї, вік дітей.

Де і ким працюють батьки?

Освіта дорослих членів сім'ї.

Культурний рівень батьків:

-наявність домашньої бібліотеки;

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 4

-читання періодичної преси;

-читання педагогічної літератури;

-відвідування осередків культури.

11.Сімейна атмосфера:

доброзичлива;

дружелюбна;

нестійка;

байдужа;

гнітюча, недоброзичлива.

Хто з батьків більше приділяє увагу дітям?

Система виховного впливу:

-узгодженість усіх членів сім'ї у питаннях виховання дитини;

-відсутність чи наявність конфліктів щодо виховання дітей;

-відсутність виховання як системи цілеспрямованого впливу.

14.Рівень психолого-педагогічних законів (відсутність інтересу і бажанняпоповнювати свої психолого-педагогічні знання).

Форми роботи з батьками

-Батьківські збори.

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 5

-Бесіди (колективні, групові, індивідуальні).

-Прес-конференції з проблем родинного виховання.

-Усні журнали.

-Диспути.

-Дискусії.

-Зустріч за «круглим столом».

-Конференції з досвіду сімейного виховання.

-Перегляд фільмів на педагогічні теми.

-Читацькі конференції.

-Дні відкритих дверей.

-Презентація матеріалів, журналів про родинне виховання.

-Створення рукописних книг «Дерево мого роду».

-Кпуби для батьків «Ми і наші діти», «Психологія спілкування з дітьми».

-Консультаційні пункти «Виникло питання».

-Семінари-практикуми.

-Оформлення куточків для батьків.

-Турнір з актуальних проблем родинного виховання

-Консультації-практикуми.

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 6

-Батьківські посиденьки.

-Підготовка тематичних папок з конкретної проблеми для батьків.

-Конкурси: «Нумо, мами», «Нумо, тата», «Тато, мама і я — спортивна сім'я»,

«Тато, мама і я — читацька сім'я», «Що? Де? Коли?», «Доньки-матері»,

«Щасливий випадок».

-Практикум «Ділові ігри».

-Телефон довіри.

-Виставки: «Світ захоплень сім'ї», «Вироби сімейних кулінарів, родинних ремесел, сімейних колекцій».

-Випуск тематичних газет: «Дозвілля сім'ї», «Професія батьків», «Моя сім'я», «Традиції сім'ї».

-Написання творів-мініатюр на тему «Мої діти», «Яка донька (син)?», - Захоплення моєї доньки (сина)».

-Проведення соціологічних досліджень «Сім'я і світ прекрасного»,

Дозвілля сім'ї», «Стосунки між дорослими і дітьми», «Телебачення, сім'я і діти», «Виховний потенціал сім'ї», «Гра в житті молодшого школяра».

-Вечори-вогники «Сімейні традиції», «Родовід сім'ї», «Я і моя сім'я».

1.3Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення батьківських зборів

У підготовці та проведенні зборів допомагає анкетування батьків. В анкетах потрібно передбачити питання про напрямки виховання, які хвилюють батьків, яка інформація їм потрібна і яку допомогу у вихованні дітей вони

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 7

можуть надати школі.

Оголошення про батьківські збори, тему зборів та необхідність від відвідування батьків потрібно зробити за 2—3 тижні до дати проведення з обов'язковим записом у щоденники. За 3—4 дні в щоденниках робиться повторний запис-нагадування.

До підготовки зборів залучаються члени батьківського комітету. Необхідно подумати, хто з батьків зможе виступити на зборах. З кожним виступаючим слід поговорити окремо, відмітити позитивні моменти у вихованні дітей, підкреслити основні напрямки повідомлення. До зборів потрібно підготувати виставки творів учнів, цікаве анкетування, яке потім можна проаналізувати на зборах, виставку педагогічної літератури за темою зборів.

4.Виступ класного керівника на зборах повинен бути добре підготовленим, емоційним, доброзичливим.

Потрібно наводити позитивні (з них починати виступ) факти з життя класу, аналізувати негативні явища, але тільки факти, в яких є цілковита ясність. Не можна постійно згадувати одні й ті ж самі прізвища учнів в позитивному або

негативному плані.

Про негативні моменти у навчанні або вихованні учня повідомляти батьків потрібно або письмово (лист з балами успішності і зауваженнями класного керівника), або індивідуально після зборів.

5.Можна практикувати виступи-лекції перед батьками юристів, медиків. Але після виступу бажано обговорити дане питання «за круглим столом», тобто

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 8

6.дати можливість батькам висловити своє ставлення до даної проблеми.

7. 3 ряду питань, які обговорюються на зборах, приймається рішення, яке доводиться до всіх батьків. Періодично батьківський комітет звітується про виконання прийнятих рішень.

Чим більше батьків будуть брати участь у підготовці батьківських зборів, тим активніше вони будуть себе вести на самих зборах.

Обов'язково потрібно подякувати всім батькам, які готували збори і які до- помагали школі між зборами.

1.4Нетрадиційні форми роботи з батьківською громадськістю

«Педагогічний десант» — виступи педагогів з актуальних проблем виховання дітей на підприємствах, в організаціях, де працюють батьки; влаштування виставок, випуск спеціальних стіннівок.

«Дерево родоводу» — зустрічі представників різних поколінь, роздуми над проблемами виховання, звернення до джерел народної педагогіки.

«У сімейному колі» — анкетування батьків, індивідуальна робота, допомога родинам через консультації, практичні поради, зустрічі з лікарями, психологами, юристами.

«Родинний міст» — зустрічі з батьками та обговорення проблеми виховання дітей.

«Народна світлиця» — звернення до народних традицій, формування особистості школяра через природу, спілкування батьків з вихованцями

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 9

через природу, спільну діяльність батьків, дітей і педагогів.

День добрих справ» — спільна трудова діяльність педагогів, батьків. дітей.

Вечір великої родини» — участь беруть батьки, школярі, педагоги: організація відпочинку, ігри, театральні виставки тощо; альбом-естафета «Як ми відпочиваємо», досвід організації відпочинку у родині.

«Дискусійний клуб» — обговорення проблем виховання школярів.

Клуб «Сімейні традиції»

«Сімейна скринька» — добірка матеріалів з досвіду родинного виховання.

Аукціон ідей родинної педагогіки — презентація ідей родинної педагогіки набір показників її схвалення.

«Батьківський ринг» — взаємонавчання, взаємозбагачення членів родини, розв'язання проблемних ситуацій.

Батьківська школа» — організовується у формі клубу; передбачається пройдений диспутів, банків ідей, випуски рукописних газет, інформаційних бюлетенів, бесід, добірки літератури, надання практичної допомоги.

«Азбука родинного виховання» — обговорення проблем труднощів

виховання дітей у неповних сім'ях, виступи спеціалістів — лікарів, юристів,

психологів, надання батькам індивідуальної допомоги.

«Дні довір'я» — у визначені дні педагоги, лікар, психолог ведуть прийом батьків і консультують їх з проблем виховання.

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 10

Сімейні свята в класі — започатковують їх педагоги, об'єднуючи сім'ї для спільного проведення днів народження дітей, календарних, народних свят.

1.5Матеріали для батьківських зборів

Методи виховання підлітків у сім'ї

Питання, які бажано обговорити під нас заняття з батьками

Характеристика методів виховання підлітків у сім'ї. Особливості методів — засобів педагогічного впливу на підлітків. Врахування у сімейному вихованні індивідуальних особливостей юнаків і дівчат. Методи прямого, паралельного та опосередкованого впливу на підлітків у сім'ї.

Переконання як вплив на свідомість і поведінку. Засоби переконання: роз'яснення, настанови, бесіди. Особливості використання батьками у вихованні підлітків методів привчання, вимог. Специфіка впливу на дітей цього віку особистого прикладу батьків. Педагогічний такт батьків у вихованні підлітків. Причини конфліктів підлітків із батьками. Демократичний стиль взаємин у сім'ї. Батьківський авторитет.

З-поміж різних методів виховання психологи і медики виділяють один найменш сприятливий — це маятникоподібне виховання. За одні й ті самі вчинки дитину сьогодні карають, а завтра — хвалять. Батько вимагає одного, мати — іншого. Під час маятникоподібного виховання батьки не мають твердої лінії у ставленні до дитини. Суперечності щодо вимог, які висуваються до дітей, вимагають від них щоразу вміння пристосовуватися до конкретної ситуації або настрою дорослих, що спричиняє значні психічні

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 11

переживання. В одних дітей від цього може сформувався невпевненість у собі, замкненість; інші починають швидко адаптуватися до цієї ситуації. Не бажаючи виконувати якісь вимоги, вони чекають, поки інший член сім'ї їх відмінить. Необхідно всі вимоги до дітей ставити з єдиних позицій, поєднуючи розуміння можливостей і особливостей дитини з рівною, спокійною любов'ю.

Читаєте ви, що... Коли обговорюються проблеми виховання дітей старшого підліткового віку, один досить поширений недолік недостатньо звертає на себе увагу. А він таки суттєвий. Це — надмірно «наказове» ставлення до дитини: значна кількість вимог, спонукань, доган, дуже різких слів і підвищений тон.

Уговоримо разом. Я батько і хочу поділитися своїм досвідом, як мені зналося подолати у собі звичку тиснути на дітей із будь-якого приводу. Можливо, прийоми, які я використовую, видадуться корисними і для інших батьків.

Прийом перший і основний. Треба переконати себе, що в багатьох випадах зауваження, вимоги, взагалі втручання просто не потрібні. Зробіть простий дослід: коли у вас «свербить язик» наказати щось дитині, не робіть цього, а спокійно, уважно подумайте: чи справді вона поводиться так погано, чи її поведінка (бажано тут згадати і своє дитинство) природна, нормальна для дитини? Може бути так, що в дев'яти випадках із десяти ви дійдете такого висновку.

Прийом другий. Треба добре зрозуміти, що багато повчань дорослих вибивають із того, що ті підсвідомо вимагають від дітей не дитячої, а дорослої

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 12

поведінки і прагнуть неможливого. Ось такий, скажімо, приклад.

Безкінечний привід для нотацій те, що підлітки не вміють робити свої справи вчасно і взагалі абсолютно не поспішають, затягують ігри, спізнюються до сніданку, обіду, вечері. Ну як тут не «завестися»? А така поведінка зовсім не свідчить про те, що дитина недисциплінована. Вона просто не знає ціну часу, не може її знати.

Прийом третій. У кожного батька і матері, бабусі й дідуся є щось у ставленні до дитини, в поведінці за її присутності, що погано впливає на підлітка. Обов'язково спробуйте визначити це. І, якщо визначите, користь буде не тільки в тому, що ви будете намагатися зменшити це погане, ви поступово зрозумієте, що не завжди маєте рацію у спілкуванні з дітьми, що вам треба обережніше, виваженіше виступати в ролі наставника і повчаючого.

І четвертий прийом: постійно привчайтеся терпіти. Виховання — це терпіння. Треба вчитися терпіти, не реагувати у тих випадках, коли дитина виводить вас із рівноваги, але по суті ні в чому не винна. Таких випадків може бути безліч. Дитина створює багато шуму, робить, з точки зору дорослого, щось зовсім непотрібне, забруднилась ось уже в котрий раз — як тут, здавалося б, не прочитати їй нотацію? Як не заборонити? Але ж для дитини така поведінка природна і зовсім не свідчить про те, що вона виросте неохайною. Як тут себе стримати? Виходячи зі свого досвіду, я б порадила винайти засоби самовідключення. Наприклад, коли я відчуваю, що запас терпіння закінчується, намагаюся замислитися над чимось, що мене цікавить. Тільки не подумайте, ніякого самоусунення не рекомендується. Обов'язково

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 13

бувають випадки, коли дитину треба зупинити, щось їй заборонити, на чомусь категорично настояти. Йдеться лише проте, щоб звести такий тиск на дитину до необхідного мінімуму.

Анкета для учнів «Ти і твої батьки»

Який склад твоєї сім'ї?

Чим займаєшся на дозвіллі?

Як проводиш вільний час з батьками?

Чи часто ти відпочиваєш разом з ними?

Які стосунки у тебе з батьками?

Чи розповідаєш їм про власні успіхи, проблеми та невдачі?

Чи розуміють тебе батьки?

Як ставляться вони до твоїх друзів?

Чи допомагаєш ти своїм батькам, старшим членам сім'ї?

Чи існують у Вашій родині традиції? Які саме?

Чи будеш ти виховувати своїх дітей так само, як твої батьки тебе?

Як би ти хотів змінити стосунки між членами своєї родини?

Анкета для батьків

Чи можете Ви:

У будь-яку мить облишити всі свої справи заради спілкування з дитиною?

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 14

2.Попросити поради у дитини, незважаючи на її вік?

3.Зізнатися дитині у власній помилці?

4.Вибачитися перед дитиною у випадку, якщо були не праві?

5.Опанувати себе і зберегти самовладання, навіть якщо вчинок дитини вивів Вас із себе?

6.Поставити себе на місце дитини?

7.Повірити хоча б на хвилинку, що Ви добра фея чи прекрасний принц?

8.Розповісти дитині повчальний випадок з дитинства, який охарактеризує Вас не з кращого боку?

9.Утримуватися від прізвиськ і висловів, які можуть образити дитину?

10.Пообіцяти дитині виконати її бажання за умови гарної поведінки?

11.Домовитися з дитиною про один день, в який вона може робити, що їй заманеться, і Ви не заважатимете?

12.Не прореагувати, якщо ваша дитина вдарила, штовхнула чи незаслу-жено скривдила іншу дитину?

13.Не зважати на сльози, примхи, прохання, якщо знаєте, що це забаганка?

Варіанти відповідей:

А — можу і завжди так дію — 3 бали.

Б — можу, але не завжди так дію — 2 бали.

В — не можу — 1 бал

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 15

Інтерпритація результатів

Від ЗО до 39 балів. Ви дотримуєтеся правильних принципів виховання.

Від 16 до ЗО балів. Ваш метод виховання — палиця і пряник,

Менше 16 балів. У Вас немає педагогічних навичок і бажання виховувати дитину.

Анкета для учнів

І. Які, на твій погляд, позитивні якості тобі притаманні? 2. Які негативні якості ти знаходиш в собі? 3. Які риси характеру ти хотів би виховати?

Пам'ятка для батьків

Шановні батьки, пам'ятайте!

У дітей, які не знають, що їм робити в час дозвілля, псуються і голова, і серце, і моральність. Допоможіть своїй дитині вибрати корисне завдання.

Турбуйтеся про те, щоб дитяче серце не стало грубим, злим, холодним, байдужим і жорстоким в результаті «виховання».

Пам'ятайте, батьки! Фізичне покарання — це показник не тільки Вашої слабкості, розгубленості, безсилля, а й педагогічного безкультур'я.

Ремінь та тумак вбивають у дитячому серці витонченість і чутливість, розбещують людину, одурманюють її отрутою брехні.

Не ставте Вашу дитину в становище, коли вона змушена оборонятися

брехнею!

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 16

Говоріть з дитиною так, щоб не залишалось жодного сумніву втому, що Ви керуєтеся турботою і тривогою за неї, а не бажанням відмахнутися, образити.

Будьте навіть у дрібницях до кінця правдивими і чесними зі своїми дітьми. Незначну домішку брехливості, штучності діти помічають дуже добре.

.Не забувайте поділитись із своїми дітьми досягненнями і невдачами, тоді вони відкриватимуть Вам свої таємниці, чекатимуть Вашої поради, підтримки.

•Пам'ятайте, батьки! Вашу дитину виховують кожна хвилина життя, кожний куточок землі, кожен крок, слово, справа, з якими її особистість стикається ніби випадково, мимоволі.

.Враховуйте основні методи виховання й переконання, вправи, стимулювання.

Матеріали для лекцій на батьківських зборах

Тема: «Роль методів стимулювання у навчально-виховному процесі молодших школярів».

Стимулювати — давати поштовх, імпульс до думки, почуття, дії.

Методи стимулювання учнів:

1.Змагання як метод виховання будується з урахуванням соціально-пси-хологічного фактора притаманності дітям прагнення до самостверджен-ня, пріоритету, суперництва.

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 17

Змагання бувають різноманітні: колективні, індивідуальні.

У процесі змагання необхідно дотримуватися основних принципів:

відкритості;

конкретності;

порівняності результатів;

можливості практичного використання досвіду.

2.Заохочення — спосіб висловлювання суспільно-позитивної оцінки по-ведінки і діяльності окремого учня або колективу.

Сила виховного впливу заохочення:

воно повинно бути об'єктивним;

воно повинно знаходити підтримку в громадській думці колективу.

3.Покарання — це такий вплив на особистість учня, який виражає осуддій і вчинків, що не відповідають нормам громадської поведінки і при-мушують учня наслідувати їх.

Покарання не повинно приносити страждань — ні фізичних, ні моральних.

Покарання має супроводжуватися аналізом причин та умов здійснення негативного вчинку.

В умовах гуманізації виховного процесу батькам, вчителю потрібно по можливості уникати методів покарання у своїй діяльності.

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 18

Форми заохочення:

стимулювання;

підбадьорення;

оцінка;

підтримка.

Форми покарання:

•осуд, догана;

.зауваження;

•попередження;

•зниження оцінки.

У навчально-виховному процесі вчителю та батькам потрібно уміло використовувати всі методи стимулювання, але з урахуванням індивідуально--психологічних особливостей молодших школярів, конкретної навчально-виховної ситуації.

Тема: «Методи формування поведінки у молодших школярів».

У механізмі поведінки беруть участь 3 основні елементи:

•соціальні норми;

•соціально-психологічні особливості учня;

•особливості конкретної ситуації.

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 19

Особистість з притаманними їй біопсихологічними якостями, соціальним досвідом, спрямованістю і соціально-нормативною орієнтацією потрапляє вплив ситуації (в певному часі і просторі). Виникає потреба у вирішенні цієї ситуації, дитина приймає рішення і здійснює вчинок.

Як впливати на формування поведінки учня?

- Вплив на особливості сприйняття, емоційність, почуттєво-вольові компоненти, звички до дотримання норм;

вплив на рівень соціального досвіду: нормативно-правові, моральні норми, знання, вміння, навички людей нормативної поведінки;

спрямованість особистості — вплив на формування позитивних мотивів діяльності: потреб, інтересів, ціннісно-нормативних орієнтованих ідеалів, поглядів, світогляду;

формування нормативної спрямованості оточення (колектив, місце дитини в ньому, ступінь розвитку та ін.);

вплив на проблемну (конфліктну) ситуацію: регулювання ситуації, нейтралізація конфлікту, ізоляція із конфліктного простору.

Підходи до формування поведінки:

правовий;

інформаційний;

виховний;

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 20

медичний.

Важливим виступає особистий приклад вихователя (батьків, вчитель) та стимулювання нормативної поведінки.

Методи формування поведінки учнів:

вправи;

заохочення;

•накопичення досвіду нормативної поведінки та емоційних станів.

Тема: «Проблеми трудового виховання молодших школярів».

Напрямки сучасної підготовки:

розширення трудового досвіду дітей, формування у них навичок самообслуговування;

формування техніко-технологічних та економічних знань, практичних умінь, навичок, необхідних для залучення учнів до продуктивної праці та оволодіння певною професією;

розширення політехнічного світогляду учнів і розвиток їхніх здібностей на основі взаємозв'язку трудового навчання з основами наук;

активне ознайомлення з масовими професіями, виховання потреби у праці та оволодіння певною професією;

ознайомлення учнів з основами ринкової економіки, різними формами господарської діяльності;

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 21

використання досвіду народної етнопедагогіки, залучення до вивчення народних ремесел.

Завдання трудового виховання молодших школярів:

•формування працелюбства, поваги до людей праці, свідомого, творчого, відповідального ставлення до праці як життєвої потреби;

формування трудових умінь, навичок культури розумової та фізичної праці, суспільно-трудової активності;

підготовка до виконання необхідних і доступних видів професійної діяльності;

виховання нетерпимого ставлення до порушень трудової дисципліни, лінькуватості.

Складовою частиною трудового виховання є економічна підготовка.

Їі завдання:

засвоєння учнями економічних знань, навичок, розвиток економічного мислення і свідомості;

виховання розумних потреб, уміння вимірювати свої потреби з матеріальними можливостями;

виховання свідомого ставлення до вибору професій;

озброєння учнів теоретичним знанням наукової організації праці;

формування бажання у покращенні результатів праці, навчання, суспільно

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 22

корисної діяльності;

виховання бережливості, діловитості, почуття господаря.

Показники рівня трудової вихованості учнів:

прагнення принести користь школі, класу, родині;

суспільно-трудова активність;

добросовісність;

відповідальність;

творче ставлення до навчальної і суспільно корисної праці;

якісне виконання трудових доручень вчителя та батьків;

уміння працювати в колективі.

Велике значення у трудовому вихованні учнів мають батьки, адже саме у сім'ї закладаються його основи, дитина бачить перший у житті зразок,що фіксується в її свідомості.

1.6 Батьківські збори

Батьківські збори — одна з основних форм педагогічного всеобучу батьків, Найбільш визнана традиційна форма спілкування з ними.

Збори бувають загальношкільні та класні. На загальношкільних зборах, які проводяться двічі на рік, батьків ознайомлюють з планом навчального-виховної роботи школи, заслуховують звіти про роботу ради голів батьківсь- Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 23

ких комітетів, розробляють заходи щодо поліпшення діяльності школи і сім'ї. Класні збори проводяться 5-8 разів на рік. На них аналізуються питання навчання і виховання даного колективу учнів, підбиваються підсумки навчально-виховної роботи, обговорюються шляхи виконання єдиних вимог учителя і батьків до дітей.

За змістом батьківські збори поділяються на:

організаційні (проводяться на початку навчального року);

підсумкові (кожної чверті та в кінці навчального року);

збори за тематикою педагогічного всеобучу (вивчення досвіду виховання, ознайомлення з педагогічними рекомендаціями, пам'ятками, алгоритмами, порадами, виставками тощо).

За формою проведення збори можуть мати такі різновиди: лекції, бесіди, диспути, практикуми, семінари, усні журналами, «круглі столи» тощо.

Практикується проведення спільних зборів батьків та учнів. Наприклад, учитель відчуває, що не всі діти відповідально ставляться до виконання громадських доручень. У даному випадку доцільно провести своєрідний звіт членів самоврядування класу перед учнями та батьками і поговорити про те, хто і як виконує громадські доручення. Діти розповідають, як вони їх виконують: «Васько — витівник, кожної перерви примушує і проводить з нами цікаві ігри; «Микола — квітникар, добре доглядає за квітами» тощо.

Присутні на зборах батьки дізнаються про життя класу, про те, яку роль відіграє їхня дитина в ньому, відчувають ставлення до неї однокласників.

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 24

Гадаємо, що учителю не варто коментувати такі звіти: для батьків вони зрозумілі, а діти вчаться аналізувати свою роботу, оцінювати дії і вчинки товаришів, критично ставитися до себе.

Важко передбачати всі можливі варіанти проведення батьківських зборів, їхню тематику найчастіше підказує саме життя, інтереси і потреби класного колективу. Разом з тим планувати роботу потрібно так, щоб батьки (ніби переходячи з учнями з класу в клас) засвоювали систематичний курс необхідних знань про виховання дітей в умовах сім'ї, а батьківські збори стали для них уроками родинного виховання. Тематика їх доводиться до відома батьків на організаційних зборах.

Останніми роками справедливо критикують формальний характер батьківських зборів, присвячених, як правило, підбиттю підсумків успішності на чверть. Не допускати таких зборів — турбота не тільки класного керівника, але й батьків. Усі заняття з педагогічного всеобучу вони повинні готувати і проводити разом, як однаково зацікавлені союзники.

Вдало проведені збори активізують і батьків, тому для успіху у цій важливій справі педагогам необхідно навчитися формувати громадську думку батьківського колективу.

Щоб збори пройшли результативно, їх треба готувати заздалегідь. Для цього класний керівник підбирає статті, педагогічні завдання, пропонує комусь поділитися досвідом виховання, готує необхідні виставки, анкети, пам'ятки, алгоритми тощо. Поточні оцінки, зошити з контрольних робіт та іншу необхідну інформацію про учня радимо покласти батькам на парту, за якою

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 25

сидить їхня дитина.

Щоб привчити батьків до систематичного читання педагогічної літератури, яка сприятиме підвищенню їх педагогічної культури, радимо на батьківських зборах практикувати обговорення актуальних статей і педагогічних ситуацій. З цією метою можна скористатися рекомендованою літературою, а також матеріалами журналу «Все для вчителя», «Сім'я», «Наша дитина» тощо.

Ефективність зборів значною мірою залежить і від педагогічно доцільного,продуманого виступу вчителя перед батьками.

У ньому класний керівник повинен емоційно, доступно і просто розкрити тему, теоретичні по-ложення вміло проаналізувати прикладами з життя класного колективу, народної педагогіки, літературних джерел, досвіду роботи інших класів. На завершення доцільно зробити педагогічно обгрунтований підсумок дати рекомендації. Добре, якщо вчитель запропонує батькам список літератури з даної теми, а ще краще — організує спільно зі шкільною бібліотекою виставку рекомендованих книг, журналів, статей.

Анкета для батьків

1.Чи з радістю Ваша дитина йде до школи?

2. 3 яких предметів відчуває більше утруднень? Чому?

3.Скільки часу (приблизно) витрачає на підготовку до уроків?

4. Чим захоплюється у вільний час?

5. 3 яких предметів Ваша дитина вчиться із задоволенням?

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 26

6. Чи допомагає молодшим у сім'ї?

7.Чи знаходите взаєморозуміння з класним керівником, вчителями?

8. Чи задовольняють Вас батьківські збори?

9.Як часто класний керівник буває у Вас вдома?

10. Яку реальну допомогу Ви могли б надати школі?

Анкета для виявлення характеру спілкування батьків з дітьми

1.Назвіть моральні норми з дітьми, в необхідності яких Ви переконались на власному досвіді.

2.Назвіть норми, порушення яких Вашими дітьми викликає Ваше обурення й осуд.

3.Чи знаєте друзів дитини,їх батьків?

4.Чи приходять до вас в гості друзі і приятелі дитини?

5.Які труднощі виникають у Вас у вихованні дитини7

6.Яким методам виховання віддаєте перевагу?

оточення (колектив, місце дитини в ньому, ступінь розвитку та ін.);

вплив на проблемну (конфліктну) ситуацію: регулювання ситуації, нейтралізація конфлікту, ізоляція із конфліктного простору.

Підходи до формування поведінки:

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 27

правовий;

інформаційний;

виховний;

медичний.

Важливим виступає особистий приклад вихователя (батьків, вчитель) та стимулювання нормативної поведінки.

Методи формування поведінки учнів:

вправи;

заохочення;

•накопичення досвіду нормативної поведінки та емоційних станів.

1.7 Батьківські міфи

Дозвольте припустити, що формування міфів у широкому контексті різноманітних обмежень, хибних установок та помилкових суджень — найулюбленіше заняття людства протягом всієї історії його розвитку. Цей процес йде не тільки вглиб, до витоків свідомого існування людини, але й вшир, охоплюючи все нові групи, детерміновані за різноманітними ознаками — соціальними, професіональними, віковими. Сьогоднішня розмова про виховні міфи, народжені у батьківському середовищі.

Перераховані нижче міфи були виділені і структуровані мною в процесі моєї практики. Нумерація випадкова і не пов'язана з пріоритетністю або

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 28

підвищеною поширеністю будь-яких міфів.

Отже, 1 -й міф

Будь-яка дитина може стати лідером.

Роль лідера настільки широко рекламується сьогодні, настільки великий попит на неї, що з'явились школи лідерів і ледве не фабрики лідерів, де за ваші гроші з дитини обіцяють зробити керівника будь-якого масштабу.

Антиміф. Не кожна дитина може бути лідером, і не кожному можна бути лідером. Якщо ця роль нав'язана, якщо вона не відповідає психофізіологічній організації дитини, вона може завдати їй колосальної шкоди. Я зустрічала багато дітей, які панічно бояться програти. Їм колись пояснили дорослі, що вони всюди й завжди повинні бути першими. І тепер діти уникають будь-яких ситуацій, пов'язаних з ризиком. Не піднімають руки на уроці, не беруть участі у змаганнях — тільки б не помилитися.

І ще один момент: роль лідера пов'язана з колосальною відповідальністю за інших. її не можна делегувати або передати підлеглим. Чи можуть ці діти взяти на себе таку відповідальність, адже в ній ще більше ризик? Питання, мабуть, риторичне...

2-й міф

Будь-яка дитина може зрозуміти мову переконання, логіки, раціонального пояснення.

Я часто чую від батьків: «Поясніть йому, що він має добре вчитися, не

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 29

прогулювати тощо».

Антиміф. Якщо б це було можливо, то наші діти давно б уже були просвітленими, адже вони чують дуже багато повчань. Але в тому ж і справа, що поведінка більшості дітей ірраціональна. Вона підкоряється не логіці, а динаміці емоційних процесів. А емоції «ближче до тіла». Вони більше діють на поведінку.

Розказують, що колись, на початку своєї кар'єри Наполеон зі своїм товаришем рятувався від переслідуючих його англійських гвардійців. Втікачі забігли на постоялий двір до старого і попросили кудись їх сховати. Старий сховав їх у копиці сіна. Буквально слідом за ними на подвір'я до старого забігли англійські гвардійці. Вони перевернули все догори дном, а наостанок штиками перетрусили все сіно. І лише дивом вони не знайшли втікачів.

Врятований імператор (тоді ще майбутній) запропонував віддячити старому у будь-якій формі.

— Мені нічого не треба,— сказав старий.— Я тільки хочу знати, що ти відчував в той момент, коли над твоєю головою ворушили штиками сіно.

О, як нелогічно повів себе Наполеон!

Він сказав своєму товаришеві: «Розстріляй цього старого!»

І в той самий момент, коли старий очікував смерті під дулом направленого на нього пістолета, Наполеон подивився в очі йому і спитав: «Ну, що ти тепер відчуваєш?» А потім додав: «Те ж саме відчував і я».

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 30

3-й міф

Якщо у моєї дитини є від мене таємниці, вона мені не довіряє.

Антиміф. Дитина, що нормально розвивається, завжди прагне утвердити свої границі, своє право на приватність, недоторканність приватного життя. Це такий же важливий процес, як, наприклад, ріст зубів або волосся. Саме ці границі дозволяють їй відчути себе повноцінним володарем внутрішнього світу. Дорослий, що відчуває особисту територію дитини, обов'язково одержить від неї в нагороду подяку та повагу.

Колись молода подружня пара зі своєю п'ятирічною дитиною відвідала ресторан. Офіціант прийняв замовлення у батьків, а потім серйозно подивився на малюка і спитав його: «А Ви що хочете замовити, юначе?». Малюк помовчав, а потім вимовив зворушено: «Боже! Він думає, що я справжній!».

Організувати особисту територію дитини можна навіть в умовах скупченості. Далеко не завжди батьки можуть виділити своїй дитині персональний поверх або окрему кімнату. Але завжди знайдеться місце для її особистого стола, шафи (бажано, щоб вона відокремлювала «персональну»

частину кімнати), особистих книг і зошитів, до яких — ось у чому фокус! — ніхто немає права доторкатися без дозволу дитини.

4-й міф

А цей міф пов'язаний із забороною на прояв почуттів. Звучати він може по-різному. Наприклад, так: «Хлопці не плачуть». У нашій моделі культури,

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 31

справді, вважається недозволеним, якщо чоловік плаче, проявляє відчай. Але, можливо, саме це призводить до меншої тривалості життя серед чоловіків, чим серед жінок. Це статистика.

Останнім часом заборона на почуття поширюється і на жінок, тому що модний типаж сьогодні — це жінка-лідер або ділова жінка, яка не має права бути істеричною і слабкою.

Всі ці заборони придумали явно не психологи. Немає нічого небезпечнішого за пригнічувані почуття. До речі, маленькі діти інтуїтивно відчувають це і намагаються уникати невротичного самопригнічення. А іноді й утрирують емоції, не вважаючи їхній прояв соромним.

Трирічний малюк зайшов разом з батьками до магазину. Побачивши дорогу іграшку, він почав голосно і наполегливо її вимагати. Батьки спокійно пояснили хлопцеві, що зараз ця іграшка для них дорого коштує, тож нехай дитина обере собі щось простіше, хоча б ось ту пожежну машинку. Хлопчик, однак, вирішив не здавати позицій. Він розгорнув багатоактну драму зі слізьми, криками і падінням на підлогу. Батьки, очевидно, виявились обізнаними з книгами з психології. Одним словом, на цю істерику вони відреагували спокійно. «Ми йдемо до іншого відділу,— сказали вони,— а ти можеш приєднатися до нас, якщо тобі набридне лежати на підлозі». І пішли з торговельного залу. Хлопчик почав репетувати на октаву вище і махати ногами ще енергійніше. Тут до нього підбігла тітонька, якій жахлива сцена краяла серце, і почала вмовляти хлопця, а потім соромити. Малюк раптом замовк: «Жіночко,— несподівано заявив він,— а вас це не стосується!».

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 32

Антиміф. Жити в режимі напруження та самоприниження — справа небезпечна та невдячна. Емоції, як і будь-яка фізична енергія, не можуть раптом зникнути. Необхідний певний часовий ресурс, щоб вони витратилися. Але, як і у фізичному світі, цю енергію можна перевести з однієї якості в іншу, сублімувати її.

Наприклад, агресія може звучати як злість. І тоді носій цієї емоційної енергії кидається у бійку або розбиває вітрину. Проте можливий й інший сценарій. Агресія — це сила почуттів, експресія. Людина, що відчуває агресію, сідає, наприклад, за фортепіано і з почуттям виконує п'єси. Або розряджає її в темпераментному танці, в енергійних спортивних вправах.

Одна і та сама ріка спрямовується в різні річища. У першому випадку річище має руйнівну, стихійну природу, в іншому йдеться про річище творчості, творення.

5-й міф

Якщо дитиною не опікуватися і не контролювати її, то вона взагалі нічого робити не буде.

В крайньому випадку це спільне виконання уроків, невсипний контроль за виконанням домашніх обов'язків. Зазвичай таким батькам страшно зняти контроль, тому що дитина, яку перестають спонукати до дії, різко знижує успішність.

Антиміф. Головна небезпека міфу полягає в тому, що контрольована дитина, якою опікуються, не набуває навичок самоорганізації та самодисципліни, у

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 33

неї не розвивається вольового компонента психіки. Воля, як відомо, проявляється тільки в ситуаціях подолання. У нашої дитини ситуацій подолання немає. їй не треба саму себе спонукати до дії, це роблять дорослі. Адже воля — це той клей, що зміцнює всю навчально-пізнавальну діяльність учня. Ланки цього ланцюга можуть просто розсипатися на порох, і навчання стане для дитини основним стресогенним фактором.

6-й міф

Коли ми сваримося на дітей, вони все одно знають, що ми їх любимо.

Антиміф. Запевняю вас: не знають. Дитяча підсвідомість буквально сприймає слова, які чує. У підсвідомості немає почуття гумору, вона не може оцінити контекст або побачити підтекст сказаного. А що в результаті? З результаті можуть формуватися негативні життєві сценарії. Якщо дитина чує з вуст авторитетного дорослого, що вона ледар або егоїст, то для підсвідомості це — команда, яку слід виконати. По суті, це переконання в гіпнозі.

Вихід: дотримуватися золотого правила психології. Необхідно раз і назавжди відділити погані вчинки дитини від її особистості і давати оцінку тільки діям, але не особистості. Не «ти поганий», а «ти вчинив некоректно, несправедливо, нечесно тощо». Існує ще чудова форма спілкування з дитиною, яка дозволяє дорослому висловити свої почуття дитині, спонукати її до необхідної дії і при цьому не завдати шкоди.

Це так звані я-висловлювання.

Структура я-висловлювання така: у ньому повинна міститися вказівка на

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 34

почуття, яке переживає дорослий, причина, яка його викликала, очікуваний фінал.

Приклад: «Я ображаюсь і дратуюсь, коли ти приходиш додому пізно вночі, не попереджаючи мене про це завчасно. Я хочу, щоб ти завжди телефонував мені до 22 години і повідомляв, де знаходишся і коли будеш вдома».

Діти іноді справді не підозрюють про те, які почуття ми відчуваємо, і їм корисно про це знати. Але головна позитивна риса я-висловлювання в тому, що воно не ставить дитину в позицію ворога. Ми просто кажемо, що чекаємо від неї певної дії. Якщо ж піддатися спокусі і використовувати ти-повідомлення (звинувачення), то це — шлях до конфронтації. Спробуйте «одягти на себе» такі звинувачення, які виголошують дорослі на адресу своїх дітей: «Ти взагалі егоїст, ти жорстокий, дурний тощо». Погодьтеся, це оцінка особистості, діагноз. З цим дитина навряд чи може щось зробити. Надзвичайно глобальна задача — перестати бути егоїстом. Тому залишається єдине — виправдовувати цю оцінку особистості.

7-й міф

Не можна хвалити дитину — виросте егоїстом і буде зазнаватися.

Не виключено, що дитина буде саме такою, якщо батьки з будь-якого приводу називатимуть її генієм або месією, якому немає рівних у природі. По-перше, у неї може виникнути конфлікт із соціальним оточенням, яке у ньому чомусь генія не визнає.

По-друге, може виникнути конфлікт із власними батьками. Справді, якщо він

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 35

такий великий і важливий, то самі дорослі, мабуть, нічого не варті. Але, погодьтеся, мало хто з батьків так запобігає перед дітьми. А тому й похвали боятися не треба. Більше того, аргументована похвала — це просто спосіб «харчування» для дітей. Ви ж не позбавляєте своїх дітей солодощів. Такою ж мірою необхідне і позитивне підкріплення вчинків.

Антиміф. Давно помічено педагогами і психологами: заохочення — найдієвіший виховний метод!

Перестаратися можна тільки з нещирими компліментами. Але, якщо нагорода заслужена,— не бійтесь її вручити герою. У заохоченнях корисна зворотна пропорція між оцінкою вчинку й особистості (див. попередній пункт). Пропоную проектувати гарні вчинки дитини на її особистість Врятував голуба — «ти добрий»; виконав обіцянку — «ти відповідальний». Цей шлях так само, як і критична оцінка особистості, веде до створення життєвого сценарію. Тільки в цьому випадку ми побачимо щасливий сценарій. Не трилер, не кримінальну, а чудову різдвяну казку.

Втім, психологічна проекція заслуговує окремої зноски. Не секрет, що батьки дуже часто проектують на дітей самих себе, бачать в них власні достоїнства та викорінюють свої недоліки.

У мене на прийомі мама першокласниці. У дівчинки — шкільний невроз. Вона відчуває безліч страхів. Тремтить як осиковий лист біля дошки, боїться незнайомих людей, учителів. І взагалі, боїться йти до школи.

Мати не розуміє, звідки у дівчинки ці страхи. «Ви знаєте,— каже вона,—

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 36

дійшло до того, що увечері, коли дочці слід перейти в іншу кімнату, а там вимкнено світло, вона просить її проводити». «Так проведіть»,— пропоную я їй. Жінка замислюється. «Але як? — раптом вимовляє вона.-Я ж і сама боюсь».

8-й міф

Дитина повинна почуватися королем у родині. Адже вона ще встигне зіткнутися з жорстокістю і несправедливістю світу.

Мені зустрічались батьки, які познайомились з японською системою виховання дітей. Вони переконані, що ні сварити, ні карати дітей не можна, це знищить у них ініціативу та зникне творча особистість.

Антиміф. Зверніть увагу: діти часто поводять себе так, ніби хочуть, щоби їх зупинили і почали вимагати відповіді, чому вони так роблять, вони " хвально нариваються на покарання. Справа в тому, що психоемоційна сфера дитини, особливо підлітка, дуже нестійка. її емоції іноді подібні до ріки, яка вийшла з берегів. Чи потребує така ріка берегів чи греблі? Звичайно! Адже сама вона уже зупинитися не може. Так само і діти. Вони ще не можуть управляти своїми емоціями, не мають внутрішніх ;систем контролю за власною поведінкою. У такій ситуації необхідний хоча б зовнішній контроль, але він повинен бути проміжним, а не постійним, настирливим.

9-й міф

Психологічним міфом є також наставляння батьків своїй дитині: «Головне, щоб ніхто з оточуючих не мав приводу про тебе погано сказати або

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 37

подумати».

Антиміф. Для того, щоб погано сказати про когось зовсім не потрібен принці. Врешті-решт, його завжди можна придумати. Небезпека міфу полягає в тому, що він формує оцінювальне мислення та безмежну залежність від громадської думки. «Синдром відмінника», страх отримати негативну оцінку оточуючих робить людину напруженою і тривожною, примушує жити в постійному режимі самопригнічення. А це шлях до неврозу.

Яка ж існує протиотрута? Не поспішайте оцінювати вчинок дитини, якщо не знаєте її мотивів. Ще важливо пам'ятати, що навіть у поганих вчинках є позитивний ресурс. Для цього треба тільки змінити фокус сприйняття проблеми. Так, як це зробив мудрий візир з притчі.

II Розділ

Батьківські збори у середній школі

1.СІМЕЙНО-ШКІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ (Збори батьків учнів 5 класу)

План зборів

Розминка-соціогра «Світлофор».

Вправа «Квіти і бур'яни».

Результати гри-практикуму в 5 кл. «Я і моя родина».

Аналіз успішності учнів.

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 38

Вступне слово класного керівника

Антична філософія свідчить про те, що духовний розвиток дитини починає формуватися ще задовго до її народження: який внутрішній світ батьків, що вони почувають, у що вірять, що понад усе цінують,— все це запозичають діти.

З появою маленької дитини родина повинна оточити її теплом і духом згоди, тому що саме родина закладає фундамент вихованості, удосконалює душу. Школа ж, у свою чергу, уводить дитину у світ наукових знань і культури спілкування в соціумі. Тому родина і школа — природні союзники, дві сили виховання, взаємодоповнюючі компоненти, два крилі що мають піднести дитину на вершину освіченості і культури.

Основним фактором формування особистості є сімейно-шкільне виховання. Вчителі і батьки — союзники й однодумці в процесі формування особистості дитини.

Соціогра «Світлофор»

Батьки розсаджуються за з'єднані парти групами (3—4чол). Перед ними три листочки паперу: жовтий, червоний, зелений.

Класний керівник пропонує взяти жовтий листочок і, порадившись з групою, скласти перше питання формального типу.

Воно стосується взаємної перевірки батьками знання шкільного життя і порядків: коли востаннє був диктант? Скільки?... Де?... Куди? і т. ін.

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 39

Підписані листочки збирає класний керівник.

Після цього можна переходити до пояснення типології другого питання.

Його потрібно побудувати на конструкції: я думаю так, а ви?

Знову слід порадитися і написати на червоному листочку.

Третій тип питання — я не знаю, як... — батьки записують на зеленому листочку.

На наступному етапі класний керівник або зачитує питання самостійно (спочатку — жовті, потім — червоні і наприкінці зелені), а батьки за бажанням відповідають на них, або ж кожній групі (знову можливі варіанти) пропонується витягнути листочок з питанням і дати відповідь на нього самому. У процесі відповідей й обговорення листочки у вигляді світлофора прикріплюються до дошки. Ця соціоігрова розминка допомагає батькам згуртуватися, знайти спільну мову й одне з одним, і з учителем. А в результаті виграють діти!

Вправа «Квіти і бур'яни»

Шановні батьки! Мені дуже подобається твердження, що кожна дитина — це таємнича квітка, а допомогти кожному бутонові розцвісти і відповідно розкрити свої здібності дитині — головне завдання як батьків, пак і вчителів, тому що кожна дитина від природи наділена творчими здібностями!

Ніхто краще за вас не знає позитивні і негативні якості вашої дитини. Перед вами — зелений листочок бур'яну, на якому ви зараз напишете недоліки

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 40

сина або дочки (нерішучий, упертий, дратівливий і т. ін.).

А тепер скажіть, як часто ви нагадуєте дитині про її недоліки? Тим самим ви програмуєте її в майбутньому бути тільки такою, ви прогнозуйте і переконуєте її і, що ще гірше!, оточуючих у тому, що ваш син — здертий, дочка — ледарка... Через деякий час і дитина, і оточуючі будуть :приймати її тільки в цій ролі. Цей процес називається «присвоєння негативних ярликів».

А тепер давайте спробуємо подивитися на недоліки ваших дітей з іншої позиції, позитивної, під знаком «+». Наприклад, упертість — це наполегливість, нерішучість — це вдумливість, дратівливість — це емоційність, кривляння — артистичність.

Чи поміняли «ярлики». І, будь ласка, пам'ятайте про це завжди: і в розмові з дитиною: «Який ти в мене великодушний!», замість «ганчірка», і в спіл-куванні з дорослими: «Так, він у мене дійсно принциповий!» у відповідь на зауваження про те, що ваша дитина вперта. Загальновідомий факт: якщо навіть найрозумнішу дитину називати систематично дурнем, то через якийсь час вона повірить у це, а потім і стане цим самим дурнем! Отже, негативні якості, трансформовані вами в позитивні, запишіть на квіточках. вирізаних з паперу-самоклійки і прикріплених на ваших столах. Чим більше достоїнств ви згадаєте, тим краще. Приклейте квіточки на велике намальоване на ватмані голе дерево, розташоване на дошці. Подивіться, як змінилися коричневі гілочки, покрившись квітами, яке прекрасне наше квітуче дерево — усе це позитивна оцінка вами всіх якостей ваших дітей!

А з бур'яном давайте вчинемо так, як ви робите з бур'янами на городі.—

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 41

знищимо, виполемо. Викиньте в цей кошик «бур'янисті» якості вашій дітей і забудьте про них, пам'ятайте тільки про квітуче дерево і про те,що від вас залежить, ким буде почуватися ваша дитина — реп'яхом або яблунею в цвіті.

Результати гри-практикуму в 5 кл. «Я і моя родина»

На класній годині «Я і моя родина» учні в групах виконували наступну роботу:

1 emn — обговорювали, які проблеми виникали в них у родині, і записували їх у стовпчик (до 10).

2eman — озвучивши проблеми, діти усі разом шукали рішення цих проблем і записували їх напроти кожної проблеми.

Нижче наведені проблеми, що найбільш часто зустрічаються в постерах дітей, і шляхи їхнього рішення.

Перевантаженість — не вимагати виконувати непосильні завдання.

Сімейні безладдя, сварки — підкоритися, поговорити.

Не виконують обіцянки — вибачити.

Не приділяють увагу — скласти розклад, улаштовувати сімейні збори

Нас вважають маленькими — намагатися поводитися, як дорослі.

Фінансова проблема — не вимагати багато, підпрацьовувати.

3 етап — щоб виправити існуючу несправедливість, діти складали правила для батьків, яких вони ніколи ніде не зустрічали.

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 42

Підсумком закріплення стали 10 правил для батьків, розроблених учнями 5

класу.

Батькам пропонується буклет-пам'ятка «10 золотих правил для батьків», на звороті якого розміщаються і правила для батьків, розроблені дітьми.

1. Не витрачайте час дитини.

У дитинстві дитина найкраще сприймає нове, накопичує знання. Допоможіть дитині раціонально розподілити час і надайте можливість випробувати свої сили в спорті, мистецтві і т. ін.

2.Формуйте самоповагу.

Висока самооцінка додає сміливості, упевненості, уміння ризикувати. Діти повинні усвідомити, що успіх, майбутній добробут залежить від них самих.

3.Навчіть дитину спілкуватися.Соціальна адаптація залежить від шести умов:

щира любов до батьків;

доброзичливе ставлення до оточуючих;

зовнішня привабливість (одяг, манери);

можливість спостерігати за соціальним спілкуванням (поводження вчителів, батьків);

висока самооцінка;

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 43

достатній запас слів, уміння підтримувати розмову.

4.Стежте, щоб дитина не стала «телеманом».

Перегляд телепередач гальмує в дітей розвиток лівої півкулі головного мозку, що відповідає за образне мислення, уяву і розвиток мови. Таким чином, згодом у дитини можуть виникнути труднощі у спілкуванні. Книги — кращі ліки від «культурного авітамінозу».

5.Виховуйте відповідальність, порядність.

Важливо не пояснювати і вимагати беззаперечного виконання ваших указівок, а прикладом зробити власне поводження і власні вчинки.

6.Стежте за атмосферою в родині.

Гарні взаємини в родині виховують краще від будь-яких лекцій.

7.Подбайте про гарне оточення.

Оточення впливає на моральні орієнтири і поводження дітей більше, ніж авторитет батьків. Приділяйте увагу шкільним справам, спілкуйтеся з учителями, підтримуйте зв'язок з батьками однокласників вашої дитини, цікавтеся друзями ваших дітей.

8.Будьте вимогливими.

Діти з високою самооцінкою, почуттям власного достоїнства, умінням робити що-небудь краще за інших виховуються, як правило, у родинах, де до них висувають високі вимоги. Але не будьте тиранами.

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 44

9.Привчайте дитину до праці і подолання труднощів.

Певною мірою ви можете запрограмувати життєвий успіх своїх дітей Не слід надто оберігати своїх дочок і синів від труднощів. Вони повинні розуміти, що шлях до успіху вимагає певних зусиль.

10.Не робіть за дітей те, що вони можуть зробити самі.

Нехай діти пробують виконувати посильні завдання самостійно, нехай роблять помилки (під вашим ненав'язливим доглядом) і вчаться їх ви -правляти. Ваша постійна допомога може позбавити дітей ініціативності і бажання досягати поставлені задачі, зайва опіка розхолоджує і балує дітей.

Правила для батьків, розроблені учнями

Не лаятися і не сваритися при дітях.

Не обманювати, дотримуватися свого слова і виконувати обіцянки.

Допомагати робити уроки і не лаяти за погані оцінки.

4.Не бити дітей і не кричати на них.

Улаштовувати сімейні збори.

Не курити при дітях.

Не вживати алкоголь.

Не перевантажувати роботою.

Купувати дітям смачненьке.

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 45

9. Приділяти дітям більше уваги і частіше проводити з ними час.

2.ПОГОВОРИМО ПО-СІМЕЙНОМУ

У процесі формування особистості родина відіграє чільну роль: це перша сходинка соціалізації та самосвідомості дитини. Тому для класного керівника побудова роботи з родинами учнів є важливою складовою в структурі його загальних обов'язків і професійних інтересів.

Однією із форм роботи класного керівника з сім'єю є проведення батьківських зборів. Але досить часто класний керівник має проблеми у проведенні зборів: батьків, особливо дітей середнього та старшого шкільного віку, досить складно привернути до школи. Та й для декого з батьків

зустріч з класним керівником перетворюється на вислуховування «моралей» про його неслухняного сина чи доньку. Звичайно, висловлювати свої «за» і «проти» інтерактивних батьківських зборів — право кожного класного керівника, оскільки така методика зустрічей класного керівника з батьками має свої переваги і недоліки. Але збори, де батьки отримують інформацію не з вуст учителя, а в ході спілкування з власними дітьми, мабуть, корисніші від тих, де батьки, як правило, слухають лекцію класного керівника, під час якої не виникають запитання, що свідчить про незначну активність батьків. Звичайно, кожні збори не можуть бути проведені в інтерактивному режимі, але варто скористатися можливістю і дати поспілкуватися батькам і дітям з метою вирішення проблем великої родини — класу.

Зустріч батьків і дітей ми бачили одразу нетрадиційною. Наш клас (5-Б)

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 46

досить дружний, в ньому панує атмосфера спілкування, діти доброзичливі.

Але, як і в кожній сім'ї, тут є свої радощі, досягнення і перемоги, та поруч з ними і певні проблеми та негаразди. Сказати про ці моменти батькам, вчителеві, який працює у класі, означало поставити батьків перед фактом проблеми, назвати винуватців та, як наслідок, покарати їх. А чи усвідомлено таку інформацію сприймають батьки і діти? Батьки, можливо, так, а от діти? Тому перед проведенням такої зустрічі батьків дітей необхідно працювати з членами батьківського комітету і з самими дітьми. Домовилися й про те, що зустріч матиме назву «Поговоримо по-сімейному...».

Наші мами зайнялися практичною частиною оформлення зустрічі: купили чай, каву, печиво і цукерки, подбали про оформлення столиків —серветки, скатертини, посуд.

З дітьми упродовж кількох виховних годин обговорювали проблеми, які досить часто виникають у нас у класі, говорили і про причини їх виникнення, створювали правила нашого класу та намагалися у спорі знайти істину. Домовилися про дату та час зустрічі з батьками. З активом класу приготували запрошення для батьків. У день зустрічі з батьками у класі розставили парти так, щоб можна було утворити «кафе-столик» на вісім осіб — четверо батьків і четверо дітей.

Таким чином, була створена затишна домашня атмосфера. Батьки були зацікавлені такою формою проведення батьківських зборів, на зустріч приходили сім'ями, тому розмова була справді сімейною.

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 47

Тема зустрічі: «ПОГОВОРИМО ПО-СІМЕЙНОМУ...»

Мета зустрічі: навчити батьків і дітей спільно обговорювати та вирішувати проблемні ситуації; сприяти позитивному спілкуванню в колі сім ї та створенню атмосфери для відвертого спілкування між батьками і дітьми.

Обладнання: малюнки та твори учнів, прикріплені на дошці (міні-виставка), фотоальбом «Наш дружний клас і рідна школа», аркуші паперу, маркери, коло, зафарбоване жовтим кольором (зображення усміхненого обличчя), невеличкі аркушики паперу, магнітофон, музичні записи.

Хід зустрічі

Батьки і діти сидять за столиками по 8 осіб.

Привітання. На початку зборів обговорення теми та мети зустрічі.

Очікувані результати. Класний керівник говорить про те, що кожен коли йшов сюди, мабуть думав про те, що буде відбуватися під час нашої зустрічі, що хотілося б почути, які питання хотілося б обговорити Тому всім учасникам було запропоновано на аркушиках паперу продовжити речення: «Від нашої зустрічі я очікую...». Потім аркушики прикріплювалися на дошку у вигляді промінчиків сонця (коло заготовлене попередньо, і, поки учасники зустрічі записують власні очікування, вони прикріплюється на дошку). Сподівання від нашої зустрічі виявилися найрізноманітнішими.

Вправа «Ми вже знайомі, але...»

В нашому класі зустріч батьків і дітей не перша. Тому всі зібралися в ро

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 48

динному колі і були знайомі одне з одним. З метою створення комфортної

атмосфери для спілкування все-таки вирішили послухати дітей, як; у ході виконання цієї вправи розповідали про свою сім'ю. Під час такої презентації діти користувалися створеним нами класним фотоальбомом Далі мова йшла про проблеми, які виникають у класі та вдома. За допомогою «мозкового штурму» діти і батьки називали проблеми, які їх хвилюють. Це і проблема шкільної форми, і «забування вдома щоденника», і причина низької успішності, і запізнення на уроки, і небажання чергувати у класі та допомагати вдома, і «зникання шкільного приладдя», і бійки між хлопцями, і стосунки між дівчатками та хлопчиками та інші. Усі названі проблеми були записані на дошку. А потім кожна група учасників зборів обрала конкретну проблему, малювала її на аркуші папері і разом з дітьми вирішувала, малюючи, шляхи виходу з неї. Кожна група учасників зборів після такого сімейного вирішення питань презентувала свою роботу, розповідала про своє бачення шляхів виходу з тієї чи іншої ситуації. Інші учасники теж не були пасивними: вони ставили питання, дискутували, висловлювали особисту точку зору. Однаково захоплені були і батьки, і діти.

4.Вправа «Австралійський дощ»

Для того, що змінити вид діяльності, була запропонована ця вправа. Вправа виконувалася ланцюжком від столика до столика, поки нею не були охоплені всі учасники зборів.

Вітерець (тремо долоні) — рухи передаються від одного учасника до ін- Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 49

шого;

перші краплі дощу (лускаємо пальцями);

посилення дощу (стукаємо об коліна двома руками одночасно);

дощ ще сильніший (стукаємо об коліна руками по черзі);

злива, грім (тупаємо ногами та плескаємо руками по колінах одночасно);

злива вщухає (стукаємо об коліна руками по черзі);

дощ слабшає (стукаємо об коліна двома руками одночасно);

останні краплі дощу (лускаємо пальцями);

повіває вітерець і стихає (тремо долоні й закінчуємо вправу).

У кінці зустрічі батьки і діти виконували вправу «Клубочок». Всі учасники по колу передавали клубок, називаючи лагідні слова, з якими батьки звертаються до дітей, а діти до своїх батьків.

Підбиття підсумків. Під час останнього етапу батьківських зборів ми намагалися з'ясувати рівень усвідомлення учасниками ступеня реалізова-ності очікувань від заняття. Учасникам було запропоновано поміркувати з приводу того, що нового вони дізналися під час зустрічі, які висновки зробили. Чи застосують вони отриману інформацію у повсякденному житті? (На питання давали відповідь і батьки, і діти). Після такого обговорення висловлювалися побажання та пропозиції стосовно організації подальших зустрічей.

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 50

По завершенні батьківських зборів були проведені індивідуальні консультації батьків і дітей за бажанням.

Щоб отримати позитивний результат, одних таких батьківських зборів замало. Варто розробити батьківські збори такого типу за конкретними темами, що хвилюють батьків. Діти дорослішають, разом з ними виростають і проблеми, тому актуальними будуть теми щодо профілактики вживання тютюну, алкоголю; теми спілкування підлітків з дорослими та однолітками; виховання моральної свідомості та культурної поведінки дітей у сім'ї.

3.ЕКОЛОГІЯ ДУШІ

У спілкуванні з дітьми на заняттях за курсом «Екологія душі» виникла необхідність проведення бесід з батьками учнів, що вивчали даний курс. Пропоную Вашій увазі короткі (на 10-15 хвилин) бесіди для батьківських зборів. У них використані матеріали лекцій для батьків, статті і науково-педагогічні нотатки А. С. Макаренка, В. А. Сухомлинського, К. П. Баникіна, Є. Богата, Л. Жуховницького, Я. Корчака, Лесгафта. Б. Уілкінсоната ін.

Тематика бесід для батьків учнів 7-го класу:

«Щоб міцно стояти на ногах, я повинний триматися коренів...».

«Ціна» людини.

Робити людям добре — кращати самому.

«Дівчинка — дівчина» (про виховання дівчини в родині).

Про виховання «лицарів».

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 51

Тематика бесід для батьків учнів 8-го класу:

«Бережіть собори Ваших душ!..»

«Око добре» (Закон чекання).

Як любити підлітка? (Обмін думками, поради одне одному.)

«Око добре» (Закон відродження.)

Тематика бесід для батьків учнів 9-го класу:

«Візьмемося за руки, друзі, щоб не пропасти поодинці!..» (Як любити і розуміти одне одного).

У що ж вірити нашим дітям? (Про моральні орієнтири сучасності.)

«Ось так ми зустрілися...» (Про зустріч і любов батьків, дідусів і бабусь.)

Посадимо «Дерево Успіху»!

«Щоб міцно стояти на ногах, я повинен триматися коренів»

Без почуття своєї країни — особливої, дуже дорогої і милої в кожнім її дріб'язку — немає справжнього людського характеру.

К. Г. Паустовський

Так буде називатися урок Першого вересня. Але, щоб він відбувся, нам із дітьми дуже потрібна ваша допомога, дорогі батьки. Але спочатку я розповім вам «Казку Королів».

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 52

З давніх-давен жили-були Король і Королева. Жили вони добре й усі називали їх щасливими, лише одне засмучувало їх: королівство, яким вони правити, було таким маленьким, що його можна було обійти за один день, і таким звичайним, нічим не примітним.

І вирішили вони одного разу піти пошукати великих красивих держав. Зібралися в дорогу, на прощання, як водиться, Королева зав'язала в хусточку сіль і жменю рідної землі. І вирушили вони в путь.

Довго бродили вони по світу. Бачили чудесні палаци, вражаючу уяву природу, дивовижні країни, розкіш і неосяжні простори. Але ось утомилися, присіли відпочити. Давно з'їли вони і сіль, і хліб... Не було уже сил йти. Розв'яжи Королева свою хусточку з Рідною Землею — і раптом побачили Король Королева своє царство!Було воно таким маленьким, таким звичайним, але таким близьким!.. Подивилися вони на Рідну Землю, в очі одне одному і зрозуміли, що нічого немає краще за свою домівку. Повернулися Король і Короша у своє королівство і жили в радості до кінця своїх днів, і всі чомусь називали їх тепер не тільки щасливими, але й мудрими...

…Рідна земля, родина, рід — слова одного кореня, що дають силу розумові і серцю кожного, якщо він Людина. Ось чому мені дуже хотілося б, щоб, готуючись до першого цього року уроку, діти з вашою допомогою намалювали своє родовідне дерево, герб і девіз вашої родини, написали «фірмовий» рецепт улюбленого сімейного блюда, тому що з дуже дрібного, непомітного, на перший погляд, і починається кожна велика людина. А

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 53

встояти під натиском могутніх життєвих вітрів, не носитися по землі перекотиполем, як і кожному дереву, дитині допоможуть могутні корені, які завжди глибоко під землею. Дерево живиться і міцніє соками Землі. Людський характер — любов'ю. Любов'ю до матері, до близьких, до Батьківщини...

Виконуючи це домашнє завдання, ви багато чого відкриєте в собі, своїх дітях.

Отже, за роботу!

«Ціна» людини

Людина коштує рівно стільки, скільки вона може зробити безкоштовно.

Декарт

Усе у світі має ціну та цінність, але це не одне і те саме. Хоча людина з найдавніших часів усе намагалася оцінити з погляду корисності і необхідності, вона ніколи не змішувала ці поняття. Адже, як сказав поет, «роки йдуть, роки змінюють обличчя, інше на них лягає світло...», і в нашому прагматичному житті дивно буде виглядати поводження людини, що перевела вас з важкими сумками через дорогу, зупинила свій лімузин у дощ і безкоштовно (!.) провезла вас (незнайомого) до потрібної зупинки або поступилася вам своїм місцем у черзі, транспорті. А ви здатні це зробити? Саме ви?! Кожний з нас здатний на такий «безкоштовний життєвий дріб'язок»? Давайте поміркуємо над цим, поговоримо вдома з дітьми: і про те, що «ініціатива карається», і що «спасибі в кишеню не покладеш», і про» те, що «доброта —

доля бідних». Поміркуємо... А поруч з якою людиною хотів би опинитися

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 54

кожний з нас або наша дитина?.. І яку б людину ми бажали бачити у важку годину біля сина, дочки або онуків?

Нехай імпульсом до такої сімейної розмови стане ця притча.

Одна людина була дуже набожною. Він завжди віддано молився у церкві, шаг усі люди були щасливі і багаті. Але ось одного разу під час молитви у церкву ввійшли кілька жебраків. Вони були змучені голодом, тіла їхні покривали виразки, у них не було сил навіть молитися. Набожний чоловік здійняв руки до неба і вигукнув: «Господи, я стільки молюся тобі, невже ти нічого не можеш зробити для них?». І тоді у тиші роздався голос: «Я вже зробив... Я створив тебе...».

«Робити людям добре — кращати самому»

Ми любимо людей за те добро, що для них зробили, і не любимо за те зло, що заподіяли їж.

Л. ТолстогоЧи знаєте ви, що в одному з найстрашніших кіл Пекла (за твердженням Біблії) нудяться не ґвалтівники й убивці, а... невдячні?

Людина, що не здатна бачити гарне в житті, дякувати за це гарне тим, хто його зробив, не здатна сама на гарний учинок.

Вдумаємося в слова Л. Толстого...

Чи не звертали ви уваги на часті скарги, свої власні і своїх знайомих, про те,

що життя стало тяжким, з'явилося багато поганих людей, не стало

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 55

щирості навіть між близькими людьми? Ще раз прочитаємо слова великого мудреця і спробуємо відшукати один з коренів цього зла...

А що стосується почуття, подяки, то потрібна вона не тій людині, що підтримала нас у важкий момент, допомогла або просто подарувала радість, а нам самим, щоб ще і ще раз переконатися, що не зачерствіло серце, ще здатне воно оцінити добру участь, увагу іншої людини. Відчуваючи почуття подяки, ми забуваємо про себе, на деякий час відступає від нас зарозумілість, самолюбство, самовпевненість, гординя.

Часом виявляється, що навіть дуже гарні люди не вміють прийняти чужу допомогу: необхідність бути вдячним здається їм страшним тягарем, а сама допомога — приниженням, проявом жалості до їхньої слабості. Це відбувається тоді, коли ми починаємо жити за дуже «діловою» формулою (звикаємо до неї): «Ти — мені, я — тобі». Звідси рукою подати до байдужості і жорстокості.

Дівчинка - дівчина» (про виховання дівчини в родині)

Завжди особливо коштовна

Буває зовнішність тієї,

Чия краса осяяна

Душевною красою.

З перської поезії

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 56

Наша сьогоднішня розмова піде про виховання дівчини в родині. Так-так, дівчини, хоча нашим дівчаткам поки 12—13 років.

Не має сенсу переконувати вас, шановні батьки, що формування дівчини сьогодні відбувається майже в 2,5 раза швидше і раніше, ніж 5-10 років тому. Це обумовлено й об'єктивними, і суб'єктивними причинами.

Виховуючи дівчину, треба розвивати в ній природні якості: м'якість, жіночність, увагу до навколишнього, чуйність і такт стосовно людей. Без цих якостей немає дівчини, немає жінки-матері, охоронниці домашнього вогнища, виховательки чоловіка.

Звичайно, потрібно враховувати, що сучасна дівчина незалежна, самостійна, але кожна мати повинна тактовно знайти саме ту інтонацію в розмові з донькою, що буде прийнята зі знаком «+». (Не випадково В.О.Сухомлинський наполягав: «Щоб виховання було успішним, матері треба постійно удосконалювати себе». А О. Бальзак узагалі був твердо переконаний, що: «Мати — це доля дитини».)

Варто пам'ятати, відтак, що дівчатка наслідують на прикладі матерів жіночі манери і жіночу психологію. Дочка засвоює зміст і стиль поводження

матері і вчиться в неї усього: манери спілкування з членами родини, подругами, виховання дітей, уміння створити атмосферу доброзичливості в родині. Навчити дочку раціонально використовувати час, уміти доглядати за собою, приділяти увагу іншим членам родини, готувати їжу — обов'язок матері. Тому мати повинна включати дочку в діяльність сімейного колективу

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 57

щодо розподілу бюджету, виконання домашньої господарське роботи, обговорення сімейних питань. З дитинства дівчина повинна засвоїти, що без готування їжі, прання, шиття, прасування не обходиться жодна родина, і що тепло сімейного вогнища приносить велике задоволення людям. А створює його, у першу чергу, жінка як істота більш тонка, чуттєва, естетично вимогливіша. Тепло сімейного вогнища, створюваного жінкою, сприятливо позначається на сімейному мікрокліматі в цілому. Необхідно, щоб дівчина відчувала гордість за свою родину, за моральні цінності, індивідуальні особливості господарювання, так звану «фірму» родини (спечені пироги, особливе блюдо, куточок пам'яті предків). Й у всьому цьому необхідною є участь дочки, виховання в неї звички виконувати домашню роботу з любов'ю і відповідальністю.

Не менш важливим є використання дозвілля і психологічна готовність дочок проводити вільний час у родині, прагнення розділити радість дозвілля між її членами.

Не упускайте з виду жодного моменту виховання дівчини: говоріть про охайність, про зовнішню чистоту, про шляхетність і достоїнство манер і спілкування з людьми, але виводьте необхідність усього цього не з умовних вимог («так прийнято», «так робить хтось»), суспільного звання або стану, а з вищості жіночого покликання, не з умовних понять про пристойність, але з вічних понять про жіноче достоїнство. Переконуйте дівчат, що зовнішня чистота і охайність повинні бути вираженням внутрішньої чистоти і краси...

Запишемо на дошці два слова: повчати і привчати — з однаковим коренем –

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 58

вч- від слова вчити, але різними префіксами: поверхневим по- і зі значенням

«приєднання, наближення, приналежності чому-небудь» при-Отож, і це особливо важливо, у підлітковому віці треба не напучувати дівчину «як треба», а привчати! Привчати до гарних почуттів і схильностей. Виробляти звичку любити хатню роботу: наведення чистоти, готування їжі, підготовку сімейних свят, турботу про слабких. Як? Тут допоможе нам уже знайомий Закон чекання: «Ти будеш такою ж чудовою господаркою, як твоя мама (бабуся)!»; «Ти така ж заощадлива, як...»; «Ти така ж чарівна, як...»; «Ти така ж скромна, як...»; «У тебе прекрасне почуття смаку, як...».

Досягаємо подвійного ефекту, при цьому, погодьтеся, нескладному педагогічному прийомі: виховання поваги до близьких і прогнозування долі, умінь майбутньої жінки — берегині будинку.

Частіше створюйте ситуації можливості для прояву кращих якостей жіночності. І не забувайте радіти разом з юною господаркою!

А. С. Макаренко говорив, що «... у дівчини ідеал жіночності, бажання принести свої уміння і свою чистоту в дарунок тому, кого вона любить, виховується дуже легко, якщо тільки на це звернена навіть невелика увага матері. Жіноча гордість — це повага до себе, саме ця якість відрізняє вільну жінку (дівчину) від рабині (чоловіка, обставин, спокус). Таку дівчину можна вважати вихованою. У неї не може бути випадкових зв'язків, її не можна обдурити, ошукати...» (А. С. Макаренко советует родителям.— М.: Знание, 1972.— С. 67). Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 59

А на завершення я розповім вам казку Є. Пермяка, яку ви можете розповісти своїм дівчаткам.

Про яблуньку, що рано розцвіла

Жив садівник. І був у нього чудовий яблуневий сад. Садівник дуже любив свій сад і кожну яблуньку в ньому. Він знав, що і коли треба робити у саду, тому яблука були великі, солодкі, соковиті, і щоосені, зібравши щедрий врожай, садівник пригощав ними усіх в окрузі.

Коли наставав час, садівник омолоджував своє господарство, висаджуючи нові деревця. Серед інших молодих яблунь, висаджених недавно, була молоденька яблунька, що стала особливою для садівника, тому що довго хворіла після пересадження і ніяк не могла прижитися на новому місці. Садівник поливав її теплою водою, удобрював і рихлив землю біля її коренів, оберігав від шкідників, у морозні зимові дні зігрівав димом багаття. І, нарешті, яблунька, прижилася, стала тягтися гілочками до сонця, доганяючи своїх сестер, і гарнішала кожного дня. Садівник надзвичайно радів, часто зупинявся, біля неї, ніжно проводив рукою по її шорсткій корі. І вона вдячно схиляла до нього гілля. Пройшло дві весни, усі молоді яблуньки вирівнялися, підросли... Минули холоди, наступила весна. Старші яблуні надягли весільні білі убрання, над ними кружляли, клопотали бджоли, сад був схожий на чудову казку. Молоді яблуньки із заздрістю дивилися на своїх старших сестер... «Ваш час ще не настав, — говорив мудрий садівник,— ще одна весна, і ви будете такими ж красунями!». І молоді яблуньки, качнувши гілками, тихо перешіптувалися з весняним вітром.

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 60

Один раз, коли садівник за своїм звичаєм обходив під час заходу сонця молодий сад і затримався біля своєї яблуньки, вона схилилася і прошепотіла: «Як я хочу надягти біле вбрання!..». «Ні, тобі ще зарано. Твої корені ще не

набрали досить соків, твої гілочки ще не зміцніли, щоб витримати вагу плодів! Почекай, залишилась тільки одна весна!».

Але яблунька не хотіла чекати! їй хотілося бути такою ж чарівною, як її старші подруги, щоб над нею так само кружляли бджоли, щоб усі, хто проходив повз, говорили: «Ах, яка красуня! І як личить їй це біле вбрання!» Та й чому ж їй зарано причепуритися!? Чого так загордився цей садівник, ніби він усе знає краще за неї!Адже вона відчуває, що буде найкрасивішою в такому вбранні, коли садівник побачить її, сам замилується її красою. А вже як будуть заздрити їй інші молоді яблуньки!

Й на ранок яблунька розцвіла. Вона була така прекрасна у своєму білому вбранні, що бджоли з усього саду злетілися до її квітів! Вітер-бешкетник завмер у траві біля її коренів, люди, що проходили повз сад, говорили: «Яке чудо! Яка юна яблунька! І як личить їй це біле вбрання!». А як зітхали подружки — молоді яблуньки!.. Сам садівник не відразу зрозумів, у чому справа. Але в його очах замилування дуже швидко змінилося сумом, він навіть не заговорив з яблунькою...

Пройшло кілька днів... Білі пелюстки квітів облетіли... Замість них з'явилися плоди — яблучка. На старих яблунях вони з кожним днем ставали усе більше, червоніли, наливалися соком. На молодій яблуньці теж з'явилися яблука, їх було багато, але вони чомусь залишалися дрібними...

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 61

Наступила осінь. Садівник йшов по саду з великим кошиком, збирав яблука. Старі яблуні, віддавши свої плоди, розправили натруджені гілки і пишалися соковитим, спілим врожаєм.

Садівник підійшов з кошиком і до молоденької яблуньки: її яблука, як і раніше, були маленькими, зеленими, деякі з них зморщилися від нестачі соків Землі, обсипалися. І на смак вони були кислими. А коли усі яблучка були зібрані, гілочки яблуньки, що зарано розцвіла, були, як і раніше, зігнутими до землі...

«Бережіть собори ваших душ!»

Так називався, перший уроку 8 класі, куди були запрошені і батьки. А колись, на батьківських зборах, йшла розмова про те, що таке душа і духовність, і чи потрібні вони в даний час.

Дух, душа кожної родини — це Мати. Саме їй випала непроста місія бути охоронницею домашнього вогнища, тобто того найголовнішого, чим живе й зігрівається весь будинок. Не випадково одним з улюблених жіночих імен у Давній Русі було ім'я Домаша, жінку, що має родину, називали «берегинею», а традиційні символи, щасливі талісмани, молитви називали «оберегами».

Ось чому берегти, ростити душу дитини треба починати із шанобливого любовного ставлення до жінки в родині: мами, бабусі, сестрички. Берегти жінку у родині значить берегти душу родини дійсної або майбутньої. Тому що без душі, без знання свого батька, матері, роду людина перетворюється в манкурта, що не пам'ятає споріднення свого, раба, що належить тому, хто

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 62

сильніший тілом і злою волею.

Про виховання лицарів

Щоб cmamu чоловіком, недостатньо ним народитися...

(Рудакі)

Милі жінки! (Не секрет, що на всі збори в школу ходять саме мами.) Ви ніколи не замислювалися, чому за кордоном чоловіки прагнуть одружуватися на слов'янках? Сучасна статистика визначила, що слов'янські жінки витриваліші, вірніші у почуттях і характері, з «нічого» можуть зробити «щось» у будинку, у своїй зовнішності.., тому що їм немає за ким «сховатися», захиститися в цьому світі, крім самих себе. Хоча саме слов'янський вираз «бути замужем» означає бути «за чоловіком».

Дозвольте приклад з досвіду роботи однієї вчительки молодших класів. Обговорення казки «Фініст, Ясний Сокіл»... Марушка, наречена Фініста, йде, шукає його, «три пари чобіт стоптала, три ціпки залізних зламала»... А що ж Ясний Сокіл?.. — «Кому я дорогий, той мене знайде...».

Діти, а чому Фініст не шукає зустрічі з Марушкою? (Зверніть увагу на відповіді малят!)

Він зачарований!

-Його хочуть одружити на іншій, вона теж красива!..

Указці завжди сильний допомагає слабкому, Марушка — сильна.

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 63

Ось вона, геніальна відповідь! Ви тільки вдумайтеся! І це не повинне бути ні причиною гордості за головну героїню, ні кпинів над Ясним Соколом. Це привід для дуже серйозних жіночих роздумів. Відкіля в хлопців, що голяться, стільки дитячого інфантилізму? Це ми, дорогі мами, у цьому винні.

Спартанських дівчаток виховували, як хлопчиків: вони брали участь у військових іграх, для них були спеціальні вправи. І, як стверджують історики, у Спарті було немислиме порушення подружньої вірності. Одна іноземка дорікнула спартанським жінкам: мовляв, тримаєте своїх чоловіків під каблуком. Історія донесла до нас горду відповідь спартанки: «Ми також єдині жінки, що дають світові чоловіків».

Справді, як ні дивно, але мужність у юнакові, хлопчикові, чоловікові здатна пробудити лише представниця прекрасної половини роду людського. У словах, жестах, ході, зовнішньому вигляді вона визначає рівень моральності у статевих відносинах.

Поміркуємо все-таки... Яка не велика роль матері в житті людини, але будинок ми називаємо «батьківським», і землю, де народилися,— «батьківщиною». Чого б варто було дароване матір'ю життя, якщо батько не був би готовий захистити її?..

Чоловіка прикрашає шляхетність. Говорячи про справжнього чоловіка, уживають старе слово — «лицар». Воно ввійшло в життя як символ шляхетності, кришталевої чесності, безкорисності і мужності. Але де ж лицарі зараз? Чи потрібні і необхідні вони сучасному суспільству? (Тут можна використовувати матеріали творів учнів).

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 64

Відповідь напрошується негативна?.. «Моїй дитині лицарських переконань не вижити». Ну, а якщо так: «Ви самі хотіли б бути замужем за лицарем»? А щоб вашій дочці трапився істинний лицар?.. Як змінюється наша відповідь!..

Стриманість, цілковите самовладання, великодушність, порядність, працьовитість, вірність... (у дружбі, у любові, ідеалам). Як же виховати ці якості в наших хлопчиськах?

Спробуємо йти від противного. Батьки бажають, наприклад, щоб син став знаменитим полководцем, дослідником, ученим, мандрівником, просто цікавою, гарною людиною. А самі, кутаючи його, не пускають грати, усе вирішують за нього, панькаються, створюють йому тепличні умови. І раптом — настав час йти в школу, перша «шкарлупа» луснула: треба вміти захистити себе, когось слабкого, а навички немає. Так, у книгах і сама дитина читала, і дорослі йому читали, яким був Олександр Македонський або Юлій Цезар, або Тур Хеєрдал, або Горацій, або Ю. Гагарін... Але був і досвід: після дощу гуляти не можна: можна підхопити застуду; набити морду Вітьку у дворі за те, що бездомних кошенят кривдить, небезпечно: сам можеш одержати ляпаса, та ще й удома покарають...; у Клуб юних космонавта — тільки з бабусею: їхати три зупинки! Щодня, проводжаючи і зустрічаючи зі школи, портфель першокласника несе... мама, бабуся — чи не правда, знайома картина?

От і бачить хлопчик, що бути лицарем трохи важко. Та й навіщо? І так тебе люблять. І навряд чи не марними тепер будуть найкращі наставляння — досвід показав дитині зовсім інше.

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 65

Треба створювати ситуації, провокувати вибір: як вчинити? Тільки так, за влучним виразом Я. А. Коменського, можна «не тільки нафарширувати дитину знаннями, як рибу, але й зробити так, щоб ця риба «ще і попливла»».

І ще одне. У чоловіка зараз є лише одна можливість зберегти глибоку повагу з боку домочадців і оточуючих: постійно підтримувати свій авторитет справами «золотих рук, турботою в домі, увагою до дружини — вчасно потурбуватися про продукти, зуміти зробити необхідний ремонт, не час до часу, а завжди вести педагогічно правильну лінію виховання дітей, одним словом, поводитися так, щоб усі домашні відчували, що цей будинок — батьківський.

Надзвичайно важливо, щоб хлопчик, юнак відчував, розумів, що він не «майбутній» чоловік, він уже чоловік, і тому кожного моменту повинен бути самостійним, уміти брати тягар відповідальності на себе, вивчитися якого-небудь ремесла якомога раніше.

Тривале дитинство йде від звички жити під маминим (бабусиним) крильцем, від небажання дорослішати.

З моменту народження треба ставитися до хлопчика як до надії, опори й захисту, не стільки повторюючи це на словах, скільки підкреслюючи всім способом його життя. При цьому зовсім не обов'язково позбавляти його любові, ласки, ніжності (заміняючи все це суворістю або жорсткістю поводження) — навпаки...

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 66

III розділ

Родинні свята

ВОГНИК З БАТЬКАМИ

Мета: створити святковий настрій, розвивати творчу уяву учнів, виявляти акторські здібності батьків та їхніх дітей.

(Обрати журі, до складу якого ввести 2-х батьків та одного учня класу. Учні та батьки класу діляться на дві команди, сідають навколо столів, на яких перед ними лежать олівці, фарби, папір, ножиці, клей.)

I конкурс — «Знайомство з командами»

Кожна команда повинна придумати назву, зробити емблему, придумати девіз, привітання команди.

II конкурс — «Хто дав правильні свідчення?»

Перед святом до відділення міліції надійшло повідомлення, що в одному з провулків невідома машина збила людину і водій втік з місця пригоди. Постовий міліціонер звернув увагу на те, що машина йшла на великій швидкості.

Шестеро людей, що були неподалік від місця пригоди, повідомили такі суперечні дані:

Машина синього кольору, за кермом — чоловік.

Машина їхала на великій швидкості з вимкненими фарами.

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 67

Машина була з номерним знаком і їхала не дуже швидко.

Машина «Москвич», їхала з потушеними фарами.

Машина без номерного знака, за кермом — жінка.

6.Машина «Волга», сірого кольору.

Незабаром працівники Державтоінспекції затримали машину і тоді виявилося, що з шести свідків тільки один повідомив правильні дані, інші ж — по одному правильному і одному неправильному.

З урахуванням цього визначте:

Марку (Волга)

Колір (синій)

Швидкість машини (швидко) Наявність номерного знака (з номерами) їхала зі світлом чи ні (потушені фари) Хто її вів — чоловік чи жінка (жінка)

Класний керівник. Ви — молодці! Та давайте забудемо про неприємності, що сталися з жінкою-водієм, а завжди будемо не тільки пам'ятати, а й дотримуватись правил дорожнього руху. Нехай свята принесуть у ваш дім щастя, любов і згоду, здоров'я, а сьогоднішня наша зустріч — хвилини сміху і радості.

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 68

Ill конкурс — «Розминка»

Ведучий. Тож, команди, ваші запитання.

(Команди задають заздалегідь підготовлені запитання.)

Ведучий Щоб не втрачати дух змагання,

Журі нам оголошує результати привітання.

Емблеми ви виготовляли

Журі І такі бали заробляли.

(Оголошення результатів)

Ведучий

Хто Шерлок Холмсом міг би стати?

Дозвольте у журі спитати.

Загальний рахунок.

Класний керівник. Свята, здається, найкращий час. Кожен з нас: і дорослі, і діти,— сподівається на чудо.

Нехай же дивом сьогодні стане казка. Адже саме вона привертає увагу кожної людини на нашій планеті.

Казки, з якими ви познайомитесь сьогодні,— незвичайні; небачені й не- Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 69

чувані, бо їх ще немає на світі. Вони народяться у нашому класі, а авторами їх будуть команди (назви команд).

Тож, капітани, ведіть свої команди у чарівну країну Казок. Нехай щастить вам. Та пам'ятайте:

Якщо команда забажає більше балів мати,

То казку можна ще й інсценувати.

IV конкурс — «Казка»

(Команди складають новорічну казку.)

Ведучий

Для того, щоб Вам настрій перед казкою підняти, Журі оцінки за 4-й конкурс хоче вам сказати.

(Оголошення результатів)

Інсценізація казок.

V конкурс — «Відгадай»

Ведучий

О, командире! По учаснику сюди нам дай,

Щоб він приніс вам перемогу

В конкурсі «Відгадай».

Повинен цей учасник гострий розум мати,

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 70

Щоб з допомогою лиш олівця

Те, що поклали ми, швиденько відгадати.

(Зав'язати очі учасникам команд, викласти предмети й, торкаючись олівцем, дізнатися, який знаходиться перед учасником.)

Ведучий

Казки ви всі старалися, складали, Увага! Результати такі стали...

(Оголошення результатів)

VI конкурс — «Влучи в ціль»

Ведучий

О спорте, черга вже твоя!

Запрошуємо в клас на середину

Дорослого з команди і дитину.

(Конкурс «Влучи в ціль». Два учасники від кожної команди повинні 5раз; кинути тенісний м'яч в імпровізовану корзинку.)

VII конкурс — «Склади обличчя»

Ведучий

Журі старанно в нас працює,

Над балами усе мудрує,

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 71

А ми чекаємо дорослого й дитину,

Що, зав'язавши очі, нам складуть Людину.

(На столі перед учасниками кожної з команд лежить папір, олівець, 2 вуха, 2 ока, ніс, рот, 2 брови. Зав'язавши очі одне одному, учасники повинні розкласти реквізити, щоб вийшло обличчя людини.)

VIII конкурс — «Музичний»

Ведучий

Конкурс «Музичний»

Приклад класичний...

В лесу родилась ёлочка,

В лесу она росла..!

Завдання Вам: змініть мелодію,

Залиште тут тільки слова,

Щоб пісня вже була нова.

IX конкурс — «Драматичний»

Ведучий

А зараз конкурс драматичний. Звучить для всіх вас твір музичний. Слова в команд вже є, На них ви поглядайте. Знайдіть акторів серед вас й сміливо в бій рушайте,

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 72

(Звучить пісня «Марина».)

Ведучий

Конкурсів чимало ми вже провели,

Тепер ваше слово, суворе журі.

(Оголошуються результати.)

Ведучий

Були вже різні конкурси:

Музичний, спортивний, будівельний, драматичний. А зараз кращий від усіх, бо він — реалістичний.

X конкурс — «Домашнє завдання»

Ведучий

Команди старанно три дні вже готувались

Бо не когось, а однокласників нам показать зібрались.

І зараз ви підкажете журі.

Кого із класу нашого представлять школярі.

Прохання є до вас: себе впізнайте.

А на акторів ви не сердьтесь, їх не лайте.

А як закінчать виступ свій вони,

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 73

Ті, хто впізнав себе,— вставайте.

XI конкурс — «Конкурс капітанів»

Ведучий

Ось вирішальний вже момент у зустрічі настав: На бій із супротивниками капітан наш став. В командах вже звучить гучне «Ура!» І побажання їм: «Ні пуху, ні пера!»

(Конкурс капітанів: за одну хвилину капітан повинен написати якомога більше каліграфічних букв Ж).

XII конкурс — «Танцювальний»

Ведучий

Тепер, о наші золоті батьки, Команду виручайте ви. Згадайте молодий свій вік. Умова: від команди жінка й чоловік.

(Виконується танець на газеті.)

Ведучий

Здається, ви вже заморились,

Бо добре всі отут трудились.

Тепер, шановне журі,

Усім свій вирок говори.

Підбиваються підсумки.

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 74

ФЕСТИВАЛЬ РОДИННОЇ ТВОРЧОСТІ

Ведуча. Добрий день, шановні добродії! Від щирого серця вітаємо всіх, буринчан та гостей міста з проведенням тижня історії. Саме з нагоди цієї події започатковано шкільний фестиваль родинної творчості «Нас єднає любов до України». Це незвичайне інтригуюче дійство зіткане з добра, щирості і ніжності. Бо воно родинне, сімейне. Де ще, як не на Україні, народ дбає про збереження національних традицій. І саме українці вважаються найталановитішою і найпрацьовитішою нацією.

Ведучий. Мамо, годі вже пишних розмов. Мені хочеться швидше познайомитись з нашими учасниками. Адже серед них — одна з найкращих сімей району. Правда, до сьогоднішнього дня я вважав, що краща сім'я наша.

Ведуча. Синку, це дуже добре, коли кожна дитина вважає свою сім'ю найкращою. Значить, в родині панує лад та любов. І, якби в мене зараз був келих вина, я б проголосила з цієї сцени тост: «Щоб наші діти ніколи не вважали чужу родину кращою». Але келиха немає, а нам час розпочинати наше свято.

Ведучий. І головне сьогодні не чиясь перемога, а те, що ми зібралися сьогодні разом, нашим дружнім українським родом.

Ведуча. А я запрошую на сцену учасників конкурсної програми. Зустрічайте родини міста.

(Представлення родин.)

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 75

Ведуча. Наш конкурс сьогодні, як і завжди, буде оцінювати компетентне журі у складі... (зачитується список шефів та вчителів).

Ведуча. Переможці будуть обиратися в кожній номінації рішенням кількості голосів членів журі. В сьогоднішній програмі фестивалю 4 номінації.

Візитна картка «Роде наш красний», яка включає в себе матеріали про родину: розповідь про родину, виставку родинних реліквій, художньо-декоративних матеріалів та предметів побуту.

Конкурс ерудитів. Тут необхідно відповісти на більшу кількість питань за одну хвилину (питання про народні, звичаї, обряди, традиції).

3.Сімейна кухня.

4.Мистецький конкурс «Родинна вітальня», який включає в себе кілька жанрів на вибір:

а)музична та пісенна творчість (народна, сучасна);

б)театр-художнє читання, мініатюри, гумор, пантоміма, оригінальний жанр тощо;

в)хореографія.

IТУР

Ведуча. Тож не будемо гаяти часу. Вам бажаємо успіху. В час добрий,

шановні родини. А розпочинають перший тур сім'я-----------------------------

(Візитна картка)

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 76

Ведучий. Захоплюючий початок. Хочеться на адресу конкурсантів в душі сказати: «Молодці! У вас дійсно золоті руки. Будьте здорові».

Ведуча. А доки учасники готуються до наступного конкурсу, своє ві-

тання вам надсилає сім'я.

II ТУР

Ведуча. Продовжуємо наші змагання і розпочинаємо конкурс еруди¬тів. Народна мудрість невичерпна, вона вражає своєю багатогранність красою, розмаїтістю.

Ведучий. Взагалі, кожний народ має свою мудрість. Особливо мені подобаються прислів'я. Та що не кажіть, а українські вислови звучать влучніше. Наприклад, є таке англійське прислів'я: «Якщо леді зійде з екіпажу, то він поїде скоріше» (говорить манірно), а наше рідне прислів'я ні ту ж тему звучить і доречніше, і смішніше (можна за допомогою глядачів): «Баба з возу —кобилі легше».

Ведуча. Тож зараз ми перевіримо, як знаються наші конкурсанти нанародних звичаях та традиціях. Кожній родині я задам по 10 питань заодну хвилину. Вам необхідно дати як найбільше правильних відповідейРозпочинає сім'я.-----------------------------------.

Ведуча. Для вас співає сім'я---------------------------.

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 77

III ТУР

Ведуча. Третій конкурс найсмачніший, найапетитніший. Звичайно мг конкурс на кращу сімейну страву. А кращим буде той кулінарний виріб,

який господиня зуміє подати разом зі своєю родиною найоригінальніше. Бо буває й таке: уміла готувати, та не вміла подавати, або ж навпаки. Всі сім'ї ретельно готували, смажили, варили. Одним словом, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Отже, демонструємо кулінарію української кухні.

Ведучий. Можна я буду дегустатором?

Ведуча. Почекай, ще нічого не готове.

В е д у ч и й. Як не готове? (Принюхується) А що це пахне?

В е д у ч а. Це запах суперництва та жаги перемоги.

Ведучий. Ні, мамо, я знаю, як пахне суперництво. А це зовсім інший запах. Ну можна я буду пробувати страви?

Ведуча. Можна, але трішки можеш зачекати?

Ведучий. Можу (ковтає слину), якщо не захлинуся слиною.

Ведуча. Доки ти та журі з глядачами ковтатимуть слинки і будуть вга-мовувати свій апетит, для вас співає

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 78

IV ТУР

В е д у ч а. А в нас залишився останній конкурс — мистецький. Вдану номінацію входять різні жанри: танці, вірші, гумор, вокал. Тож побажаємо нашим учасникам проявити якнайкраще свої таланти і здібності.

(Виступають ті сім'ї, які не виступили-в перервах між конкурсами.)

Ведуча. Захоплюючі враження від побаченого і почутого! На жаль, конкурсна програма закінчилась! Слово надаємо компетентному журі.

( Нагородження)

Ведуча. Ми з вами — український народ, який складається з родин малих і великих, дружніх і працьовитих. Як могутня ріка бере силу з маленьких джерел, а зруйнуй їх — і ріка засохне, так і наша українська культура збагачується маленькими родинами-сім'ями. Чи хочеться вам, щоб річка була повноводною, а родина наша великою і щасливою? Тож ми повинні жити в мирі і злагоді, і тоді щасливим буде весь український рід.

Ведучий

Хай Бог охороняє вас від злого, Хай світить сонце і колосяться жита, Щоб ви були щасливі і здорові На многії і многії літа.

(Звучить пісня «Одна калина за вікном».)

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 79

СЦЕНАРІЙ ДІЛОВОЇ ГРИ З БАТЬКАМИ «УМІННЯ ВИХОВУВАТИ - ЦЕ ТАЛАНТ»

Мета: на конкретних прикладах проаналізувати випадки виховання, які викликають проблеми у батьків, дійти спільної думки щодо правильного виходу зі складних ситуацій; залучати батьків до сімейного читання педагогічної літератури; ознайомити з правами дітей, виховувати повагу до них як до рівноправних членів сім'ї, налагоджувати тісний зв'язок сім'ї та школи;

відкрити батькам світ педагогіки, збагатити їх любов до дитини професійними порадами; намагатися разом уникнути непоправних помилок у вихованні дитини.

Місце проведення: шкільна бібліотека. Створити інтер'єр, який сприяє відвертому, щирому спілкуванню. Кожному учаснику гри приколоти картку, на якій написано його ім'я та по батькові.

Звучить пісня у виконанні Анатолія Говорадло, входять ведучі.

1-а ведуча. Доброго дня вам, шановне товариство! Ми раді вітати вас на педагогічній грі, яка відбувається під час батьківської декади. Вона присвячена року української педагогіки та 80-річчю В. Сухомлинського і має назву: «Вміння виховувати — це мистецтво».

2-а ведуча. Для проведення нашої гри люб'язно надали приміщення бібліотекарі школи. Тут також присутні адміністрація школи, батьки, вчителі.

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 80

1-а в е д у ч а. На сцену запрошуємо по одному представнику батьків учнів кожного старшого класу школи. Давайте з ними познайомимось.

2-а ведуча. Мета нашого зібрання — спроба розібратися в деяких складних ситуаціях, які виникають у процесі життя, у спілкуванні між батьками і дітьми.

Ви всі працюєте в різних сферах, спілкуєтеся з різними людьми, але всіх вас об'єднує те, що у вас є діти.

1-а ведуча. Сьогодні за допомогою тестування ви зможете перевірити свої педагогічні здібності. Можливо, це допоможе вам не припускатися в подальшому житті помилок. Якщо ви відверто дасте відповіді на запитання тесту, то дізнаєтесь, який ви вихователь.

Тест для батьків «Чи можете Ви?»

У будь-який момент залишити всі свої справи і зайнятись дитиною?

Порадитися з дитиною, незважаючи на її вік?

Зізнатися дитині в помилці, якої Ви припустилися в ставленні до неї?

Вибачитися перед дитиною, якщо Ви не праві?

Стримати себе, якщо вчинок дитини роздратував Вас?

Поставити себе на місце дитини?

Повірити хоча б на хвилинку, що Ви — добра фея?

Розповісти дитині про повчальний випадок зі свого дитинства, який

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 81

невигідно свідчить про Вас?

Пообіцяти дитині, що виконаєте її бажання за гарну поведінку?

Завжди утримуватися від слів, здатних боляче вразити дитину?

Надати один день, коли б вона робила все, що їй заманеться, і поводила б себе так, як схоче, а Ви ні в що не втручались би?

Не відреагувати, коли б Ваша дитина вдарила, грубо штовхнула або просто незаслужено образила іншу дитину?

Встояти проти дитячих прохань і сліз, якщо впевнені, що це — примхи, забаганка?

Відповіді:

А — можу і завжди так роблю (3 бали); Б — можу, але не завжди так роблю (2 бали); В — не можу (1 бал). Підрахуйте бали.

Якщо Ви набрали 30-39 балів, це означає, що дитина — найбільша цінність у Вашому житті. Ви дієте правильно і можете сподіватися на добрі результати.

Сума 16—30 балів: піклування про дитину для Вас — питання першорядне. Ви схильні до компромісів, які послаблюють виховний процес. Вам слід серйозно замислитися над підходом до виховання дитини.

Менш ніж 16 балів — перед Вами постали серйозні проблеми стосовно виховання дітей.

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 82

1-а ведуча. Виховувати — це значить творити людину. Макаренко писав: «Уміння виховувати — це все-таки мистецтво, як добре грати на скрипці чи роялі, добре писати картини, бути хорошим слюсарем або токарем».

2-а ведуча. Дуже гарні слова, правильні, але, на жаль, у житті не завжди буває так, як ми хочемо. Ось до редакції журналу «Сім'я і школа» надійшов лист.

«Нещодавно мого сина побив хлопчик з нашого двору. Син прийшов увесь в сльозах, з розбитою губою. Я побігла до матері кривдника і, звичайно, наговорила їй багато грубих слів, а вона мені. Та ще й погрожує: «Нехай Ваш Сашко не лізе до мого Діми. А полізе, так я скажу сама: «Дай йому ще».

Ми дуже посварилися. А вдома сусід втішав мене: «Хлопці завжди б'ються, це в них природою закладено, так що не звертайте уваги».

Хіба це можливо ? У сина губа розбита, а я — «не звертай уваги»! Я заборонила синові навіть підходити до Діми — краще подалі від таких хуліганів. Не знаю, що ще нам, батькам, робити у таких випадках?»

Ось такий лист.

І дійсно, як нам, батькам, ставитися до бійок між дітьми? Чи права мати хлопця, який постраждав? А може, в природі хлопчиків закладено битися? А як би Ви вчинили у подібній ситуації?

(Виступи батьків, обговорення ситуації.)

1-а ведуча виконує вірш Ліни Костенко «Пісенька з варіаціями».

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 83

Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене побачено. Хай буде все пробачене пробачено. Єдине, що від нас іще залежить, Принаймні вік прожити, як належить.

2-а ведуча. Давайте послухаємо ще один лист.

«Нашому старшому синові 13років. Наша сім 'я має середній достаток, але все необхідне є.

І ось нещодавно ми взнали, що син взяв у бабусі із гаманця ЗО гривень і хотів купити собі годинник. Сина в магазині затримали. Попросили привести батьків. Ми ніяк особливо не покарали сина, лише провели бесіду на тему «Неможна брати чужого». Найбільш цікавою виявилася причина його крадіжки. Він пояснив так: ми дозволяємо йому гуляти до 8 годин вечора, та він завжди запізнюється, і за це ми його сваримо. А одного разу цілий тиждень не пускали гуляти. Так ось, щоб не запізнюватись з прогулянки, наш син і вирішив купити годинник.

Ось і постало перед нами питання: як бути в даній ситуації, як вплинути на сина, щоб він більше так не робив?».

(Обговорення ситуації. Огляд стенду з літературою з виховання.)

1-а ведуча. Вашій увазі пропонуємо ще один лист.

«Мій син — непоганий хлопчик. Він добре вчиться, як і інші діти, буває ласкавий, а іноді, грубий. Іноді я сама дратуюся через всяку дрібницю.

Нещодавно у нас був серйозний випадок. Зі школи повідомили, що син не

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 84

був на заняттях в середу і четвер. Я стала вимагати від сина пояснень. Він, знітившись, сказав неправду. Я так розгнівалась, що доволі сильно побила його. Раніше я ніколи такого не робила. Засмучена, я поділилася з сусідкою своїми переживаннями. Ane вона сказала: «їх, хлопців, без ременя не виховаєш. Ти з ним ласкаво — він на голову сяде. А повчиш раз, другий — стане шовковим».

Чи так це ? Коли я покарала сина, мені здавалося, що я права. А тепер мене мучить совість. І син замкнувся в собі, між нами не стало колишніх взаємин. Це мене найбільш хвилює. Як мені бути далі?».

(Обговорення ситуації.)

2-а в е д у ч а. У 1924 році перед світовою громадськістю постала необхідність вирішення проблем дитинства для більш повного та гармонійного розвитку дитини як особистості, підготовки її до самостійного життя, виховання в дусі ідеалів, проголошених у статуті ООН. 20 листопада 1959 року на Генеральній Асамблеї ООН було прийнято Декларацію прав дитини, а 20 листопада 1989 року було проголошено Конвенцію ООН про права дитини.

В перші ж роки незалежності самостійна Українська держава (27 вересня 1991 року) ратифікувала даний документ. І з того часу політика держави стосовно дитини, сім'ї базується на світових правових засадах. Пропонуємо Вашій увазі відомості про деякі права дитини.

Діти мають право жити в своїй сім'ї або з тими, хто більш за всіх про них піклується.

Всі діти мають право на любов і піклування.

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 85

Жодна дитина не повинна бути примусово залучена до праці.

Жодна дитина не повинна бути скривджена і зневажена.

•Всі діти мають право вільно висловлювати свої погляди. (Музична пауза.)

1-а ведуча. Після цієї прекрасної музичної паузи звернімося ще до одного листа.

«Я сама виховую дочку. Раніше у нас було все добре, але раптом дівчинка стала грубою, неслухняною. Все це я пояснюю тим, що дочка дружить з «поганими» дівчатами. Заборонити цю дружбу мені не вдається. Порадьте, що мені робити ?»

— Давайте подумаємо, як бути в такому випадку?

Чи змінить ситуацію заборона спілкування з друзями, яких батьки вважають «поганими»? Чи можливо підібрати друзів своїй дитині? Що тут можна порадити?

(Обговорення ситуації з батьками.)

2-а ведуча. Хочеться побажати вам сил, терпіння, такту, доброзичливості у спілкуванні з дітьми. Щоб хлопчики виростали справжніми лицарями, а дівчата — прекрасними жінками.

Саме про це йдеться у вірші Ліни Костенко «Пелюстки старовинного романсу».

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 86

1-а ведуча. Чоловіки! Запросіть Ваших прекрасних дам на танець.

(Звучить пісня у виконанні дуету Білоножко «Падають яблука» — повільний танець.)

2-а ведуча. Ось і добігає кінця наша зустріч. Ми вдячні за те, що ви відгукнулися на наше прохання, прийшли на ділову гру, щоб поділитися своїми думками, поглядами, переживаннями. Згадкою про нашу зустріч нехай будуть пам'ятки для батьків. (Роздати пам'ятки.)

1-а в е д у ч а. І знову звернімося до спадщини Василя Олександровича Сухомлинського, який вважав: «Гармонійний, всебічний розвиток можливий лише там, де два вихователі — школа і сім'я — не тільки діють одностайно, ставлячи перед дітьми ті самі вимоги, а є однодумцями, поділяють ті самі переконання».

2-а ведуча. Ми бажаємо Вам подальших успіхів у нелегкій справі виховання. Будьте люблячими, терплячими й мудрими батьками.

1-а ведуча

— Хай Ваша хата буде багата

і хлібом, і сіллю,

і великим добром,

і добрим здоров'ям,

і піснею, і злагодою,

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 87

і сімейним теплом.

2-а ведуча

Хай буде все небачене побачено.

Хай буде все пробачене пробачено.

Єдине, що від нас іще залежить,

Принаймні вік прожити, як належить.

БАТЬКІВСЬКИЙ ЗБІР-КОНКУРС «СЛУХАЙ, РАХУЙ, ВІДГАДУЙ»

Лунає музика.

Ведучий. Дорогі діти! Шановні батьки! Ми поздоровляємо вас з початком навчального року. Для одних учення продовжується, а для других тільки починається.

1-й учень

Наче вулик, наша школа

Вся вона гуде, як рій.

І здається, що довкола

Розквітають квіти мрій.

Бігають, сміються діти,

Та — лиш дзвоник задзвенить

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 88

— Стане тихо, ніби в квіти Поховались бджоли вмить.

2-й учень

Школо наша, школо

Приголуб нас, мила.

Пригорни усіх нас,

Як голуб під крила

Ти нас всіх научиш,

Як у світі жити,

Як зло оминати,

Як добро чинити.

Ведучий. Сьогодні ми проводимо разом із батьками конкурс: «Слухай, рахуй, відгадай». Зустрічаються дві команди: команда батьків (привітали їх) і команда дітей (привітали їх). Кожна команда обирає собі капітана й назву.

Конкурс «Загадковий»

Кожній команді пропонується по три загадки.

• Є чарівник у школі в нас,

А ну пізнайте, хто він?

Озветься — тиша йде у клас,

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 89

Озветься ще раз — гомін.

Щоб не спізнитися на урок,

Нам голос подає... (дзвінок).

Хоч носик є, та тільки не дитя.

Носиком п'є, носиком пише. (Перо)

Довгі пальчики кругленькі

— Сині, жовті, червоненькі

На папері походили,

Кольори своїх лишили...

Звуться палички оці Кольорові... (олівці).

Хто говорить мовчки? (Книга)

Коли хочеш ти читати То мене повинен знати, А коли мене не знаєш

То нічого не вгадаєш. (Буква)

•їдуть братці Верхом на конячці. Не кусає кінь удало, П'є не воду, а чорнило,

За рядком встає рядок. (Пальці і ручка)

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 90

Конкурс «Капітанів» Записати на дошці: Діти Батьки

Слова, де буква «0» зустрічається один раз Слова, де буква «0» зустрічається двічі

За кожну відповідь —1 бал Конкурс «Загадки-усмішки» Ведучий. Хто швидше дає відповідь, той переможець. За правильну

відповідь — 3 бали. Діти Батьки

На яке дерево сідає ворона, коли Скільки горошин може ввійти

іде дощ? в склянку? (Жодної, самі вони ввій-(Па мокре) ти не можуть)

Конкурс «Малювання»

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 91

Ведучий. Треба намалювати епізод з мультфільму, щоб інші відгадали швидше назву мультфільму. За правильну відповідь — 3 бали.

Діти «Ріпка»

Батьки «Карлсон»

Конкурс «Відгадай ребус»

Ведучий. Кожний з вас не раз чув і пробував відгадати загадку, в якій слова зображені малюнками й іншими позначеннями. Такі загадки називаються ребусами. За правильну відповідь — 1 бал.

Конкурс «Всіх скоромовок не перескоромовиш»

Ведучий. Під секретом, на вухо повідомляємо першим гравцям команд скоромовку. За сигналом перші гравці передають так само скоромовку іншим гравцям (гра «Телефон»). За правильну відповідь — 3 бали. Перемагає та команда, яка раніше і правильно передала скоромовку.

Діти Батьки

Золоті жолуді зовсім пожовтілиОчиці у вовчиці — наче блискавиці

Музична пауза.

Гра «Допоможи вороні Каркуші»

Ведучий. Ми уже знаємо, що коли іде дощ, то ворона сідає на мокре дерево. І ось Каркуша так спішила, що загубили одну рукавичку й одну панчоху. Треба допомогти знайти їй ці предмети.

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 92

Перемагає той, хто скоріше допоможе вороні знайти рукавичку й панчоху і закреслить їх на малюнку.

Гра «Знайди правильну стежку»

Ведучий. Запрошую по одному гравцю від команди. Треба знайти стежку зайця до моркви і показати її на малюнку олівцем (1 бал).

Гра «Гонка за парасолькою»

Ведучий. Учасники розбиваються парами, а замість палички передають другій парі парасольку. Переможцям дається 3 бали.

Музична пауза. Підсумки конкурсу.

Ведучий. Ось ми грали, танцювали, веселились, як могли, і відпочили від душі. А тепер оголошуємо підсумки всіх конкурсів і переможців.

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 93

Список використаної літератури

Глассер У. Школа без невдах: Пер. з англ.— М., 2006.—С. 171, 172.

Джуринський О. Н. Розвиток освіти в сучасному світі.— М., 1999.— С. 126—132 -Каган М. С. Філософія культури.— СПб, 1996.— С. 306.

4. Караковський В. А. Стати людиною.— М., 1993.— С. 26, 28, 29. : Карчак Я. Як любити дитину.— М., 1990.—С. 15.

5.. Маленкова Л. І. Педагоги, батьки, діти: Метод, посібник.— М., 2009.— С. 13, 14, 16.

6.Сухомлинський В. О. Вибрані педагогічні твори: У 3-х т.— М., 1980.— Т. 2.— С. 37.

7.Красоткіна Я. Ми діти твої, Україно.

8.Круглое Ю. Г. Народні загадки, прислів'я, приказки.

9.Пустова Н. М. Добрі люди.

10.Матеріали газети «Розкажіть онуку».

Класний керівник і батьки – шлях до співпраці 94


Похожие работы:

«Заняття для старшої групи. Тема: Чарівна вишиванка. Мета: ознайомити дітей із цінною промисловою культурою – льон, як матеріалом для пошиття сорочок. Розкрити красу українських вишивок, багатство їх кольорів, різноманітність орнаментів, їх видів і форм; поглибити і розширити знання про символічне значення укр...»

«Список основних публікацій Миронової Наталі Володимирівни № з/п Назва праці Назва видання та його вихідні відомості, що дозволяють ідентифікувати та відрізняти це видання від усіх інших...»

«Министерство спорта Российской Федерации Башкирский институт физической культуры (филиал) УралГУФКРАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ М1.В2 "Технология научных исследований в спорте" по направлению 034500 – Спорт профиль: Система подготовки спортсменов квалификация – магистр Форма обучения очная...»

«РЕФЕРАТ Студента 5 курса, 6 группы, дневной формы обучения Мантиводы Владимира ЭдуардовичаРАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО КОРПОРАТИВНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ Ключевые слова: корпоративный туризм, туризм, деловой туризм, тимбилдинг, компания, сотрудники, современное раз...»

«ГБОУ СПО "БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ"ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ К о н т р о л ь н а я р а б о т а № 1 для студентов 1 курса 071801 Социально-культурная деятельность по виду Организация культурно-досуговой деятельности заочной формы обучения Составитель: Лобус З.Н. Обсуждена и утверждена на заседа...»

«УКРАИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫКРЫМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ УКРАИНСКОЙ АССОЦИАЦИИПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫVIII МЕЖДУНАРОДНАЯНАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯКОНФЕРЕНЦИЯ Под эгидой МАПРЯЛ РУССКИЙ Язык в поликультурном мире П Р О Г Р А...»

«Входная контрольная работа Цель. Выявить остаточные знания и умения, скорректировать дальнейшую работу по повторению изученного в первом и во втором классах. I вариант. Реши задачу. В одном гараже стояло 56 машин, а в другом на 14 машин меньше. Сколько машин стояло в двух гар...»

«Бирюкова Анна Игоревна Актуальные тенденции в дизайне журналов мод США и Западной Европы Профиль магистратуры –– "Медиадизайн"МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ Научный руководитель –– д. полит. наук, доцент С. С....»

«Приложение 2 Инструкция по созданию виджета "Доступная среда" в АИС "Единое информационное пространство в сфере культуры" Создание виджета "Доступная среда" происходит при помощи автоматиз...»

«АВТОРСЬКИЙ РОЗВИВАЛЬНИЙ УРОК 9 клас "Художня культура" Тема 4. Театр як синтез мистецтв.Театральні професії. Хореографія. Зарниці Юлії Миколаївни вчителя вищої кваліфікаційної категорії загальноосвітньої школи I-IIIступанів №12 м.Красноармійська Донецької області Анотація Зарниця Ю.М. Ав...»

«УТВЕРЖДЕНО приказом Минспорта России от "20" февраля 2017 г. № 108 (зарегистрирован Минюстом России 21 марта 2017 г., регистрационный № 46058) Положение о Единой всероссийской спортивной классификации I. Общие положения1. Положение о Единой всерос...»

«Відділ культури та туризму Прилуцької міської ради. Прилуцька міська центральна бібліотека ім. Л.Забашти. Прилуцька міська бібліотека для дітей ім. Павла Білецького-Носенка. Художник, який малює землю. Рекомендаційний список літератури (до 60-річчя М. Кочубея) 2012 рік 85.14(...»

«УТВЕРЖДАЮ Руководитель управления физической культуры и спорта Воронежской области В.В. Кадурин "" 201 г. СОГЛАСОВАНО Президент ВРОО "Воронежская Федерация спортивного ориентирования" Н.В. Колосков "" 201 г.СОГЛАСОВАНО Руководит...»

«УТВЕРЖДАЮ Врио начальника ФГКУ "Специальное управление ФПС № 70 МЧС России" А.В. МайданюкУТВЕРЖДАЮ Начальник Управления культуры, молодежной политики, туризма и спорта города Байконур Ю.В. ПетровскийУТВЕРЖДАЮ Начальник Управления образованием города Байконур М.Ф. ОвчинниковаПОЛОЖЕНИЕ о проведении соревнований по пожа...»

«24 листопада 1805 р. – народився Олекса Петрович Стороженко, український письменник, етнограф, художник. Проводив на Катеринославщині етнографічні дослідження (205 років від дня народження). Олекса Петрович Стороженко (1805–1874) 415861519685Олекса Петрович Стороженко – український пись-менник етнограф, художник і поет, був яск...»

«Технологическая карта урока английского языка "Books in our life." по УМК :. В.П.Кузовлев, Н.П.Лапа,Э.Ш.Перегудова, И.П.Костина, Е.В.Кузнецова, Ю.Н.Балабардина, О.В.Черных, Английский язык. 9 класс: учебник для общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение,...»

«ОТЧЕТ О деятельности муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей города Калининграда СДЮСШОР № 1 по спортивной гимнастике за 2013 год В 2013 учебном году в школе обучалось 338 человек в 40 группах. Из...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИБАЛТИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.КАНТАИНСТИТУТ РЕКРЕАЦИИ, ТУРИЗМА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫПРОГРАММАВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 51.04.03 "СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУР...»

«Комунальний дошкільний навчальний заклад №15 "Горобинка" "Сіємо Добре і Вічне.-в душі найменших." (заняття для дітей старшого дошкільного віку)Вихователь-методист : Кисільова З.С. м.Вознесенськ 2013 р.Мета :...»

«Предмет:  русский язык Класс:  11 класс УМК: Русский язык, 10-11 кл. – Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. Уровень обучения : базовый Тема: Способы передачи чужой речи(2 часа)Цель урока:  Знать способы передачи чужой речи, ставить знаки препинания.Задачи урока:1)различать авторскую...»

«Рекомендации по реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2020 года (первый этап, 2015 г.) Организационные аспектыРассмотреть вопрос о необходимости обсуждения вопроса "О ходе реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период...»

«АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫКОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей “Детская художестве...»

«ПроектЗАКОН УКРАЇНИ "Про освіту" Освіта основа інтелектуального, культурного, соціального, економічного розвитку особистості, суспільства і держави. Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості, здатної до етично відповідальної участі у житті суспільства, її р...»

«Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года (утверждена Президентом РФ 28.11.2014 г., Пр-2753) I. Общие положения1. Настоящая Стратегия разработана в целях конкретизации поло...»

«Завдання І етапу олімпіади з біології 8 клас1.Тести (по 1 балу за кожну правильну відповідь)За допомогою війок пересуваються:а) амеби; в) фораменіфери;б) інфузорії; г) трипаносоми Ходильних ніг у комах: а) 2 пари; в) 4 пари;б) 3 пари; г) 6...»

«Овощеводство Агафонова Ж. Осень припасиха, зима – прибериха [Текст] : [хранение овощей] / Ж. Агафонова // Приусадебное хозяйство. 2012. № 9. С. 23-25. Данилов, К. П. Опыт возделывания топинамбура в Чувашии [Текст] / К. П. Данилов, Л. Г. Шашкаров // Земледелие. 2013. № 2. С...»

«Праздники мордвыHYPERLINK http://detsad114rzd.ru/publ/dialog_kultur/kultura_mordovskogo_naroda/prazdniki_mordvy/59-1-0-104 http://detsad114rzd.ru/publ/dialog_kultur/kultura_mordovskogo_naroda/prazdniki_mordvy/59-1-0-104 Обычаи и о...»

«Приложение 20 Основной общеобразовательной программы – образовательной программы основного общего образования, утвержденной приказом № 9/1 от 01.09.2015г. Рабочая программа учебного курса "Основы духовно нравственной культуры народов России" 5 класс Планируемые результаты освоения учебно...»

«Спортивные достижения и результаты студентов специальности "Физическая культура". На отделении Физическая культура в колледже обучалось и обучается в настоящее время много студентов, имеющих достижения в спорте. Данные студенты продолжа...»


 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.