WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«Затверджено Рішенням 7 сесії міської ради 7 скликання від 27.05.2016 року Програма забезпечення розроблення містобудівної документації ( генерального плану ...»

Затверджено

Рішенням 7 сесії міської ради 7 скликання від 27.05.2016 року

Програма

забезпечення розроблення містобудівної документації

( генерального плану міста Карлівки, с. Іванівка, с. Солона Балка) на 2016-2017 роки

Вступ

Програма забезпечення розроблення містобудівної документації ( генерального плану міста Карлівки (далі - Програма) на 2016-2017 роки передбачає виконання вимог Закону України «Про основи містобудування», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Програма спрямована забезпечити сталий містобудівний, економічний та соціальний розвиток міста Карлівки та вирішити проблемні питання стимулювання, розвитку, раціонального використання територій, визначення черговості і пріоритетної забудови, створення належних умов для життєзабезпечення, уточнення планувальної структури та просторової композиції забудови територій, пріоритетних та допустимих видів використання і забудови територій, збереження історико-культурного середовища.

Загальні положення

Генеральний план населеного пункту – основний вид містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території міста Карлівки.

Генеральний план є комплексним планувальним документом, обов'язковим для виконання. Його положення базуються на аналізі й прогнозуванні демографічних, соціально-економічних, природно-географічних, інженерно-технічних, екологічних, санітарно-гігієнічних, історико-культурних факторів і орієнтовані виключно на вирішення питань планування території населеного пункту.

Матеріали генерального плану вирішують основні, принципові питання з планування територій i не можуть бути використані замість спеціальних проектів, схем та програм розвитку галузей економіки, охорони навколишнього середовища та здоров'я населення, пам'яток iсторiї i культури, інженерного захисту i підготовки території, розвитку систем транспорту, безпеки та органiзацiї дорожнього руху, інженерного обладнання, тощо. При складанні зазначеної документації повинні враховуватися пропозиції вiдповiдних роздiлiв генерального плану.

Містобудівна документація розробляється на паперових і електронних носіях на оновленій картографічній основі в цифровій формі як набори профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК-2000 і єдиній системі класифікації та кодування об’єктів будівництва для формування без даних містобудівного кадастру.

Планування територій на місцевому рівні забезпечується відповідними місцевими радами та їх виконавчими органами відповідно до повноважень, визначених законом, і полягає у розробленні та затвердженні генеральних планів населених пунктів, схем планування територій на місцевому рівні та іншої містобудівної документації, регулюванні використання їх територій, ухваленні та реалізації відповідних рішень про дотримання містобудівної документації.

Мета та завдання Програми

Основна мета Програми – своєчасне забезпечення міста та територій міської ради містобудівною документацією, завданнями якої є:

- обґрунтування майбутніх потреб та визначення переважних напрямів використання територій;

- урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування забудови та іншого використання територій;

- обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням та використання територій для містобудівних потреб;

- забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку міста Кам’янка-Бузька, с. Іванівка, с. Солона Балка

- визначення і раціональне розташування територій житлової та громадської забудови промислових, рекреаційних, природоохоронних територій і об’єктів;

- обґрунтування та встановлення режиму раціонального використання земель та забудови територій, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;

- визначення, вилучення (викуп) і надання земельних ділянок для містобудівних потреб на основі містобудівної документації в межах, визначених законом;

- визначення територій, що мають особливу екологічну, наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання;

- охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів;

- регулювання забудови міста Карлівки та використання території Карлівської міської ради.

Необхідність розроблення генерального плану міста Карлівки, с. Іванівка, с. Солона Балка виникла у зв’язку з тим, що відповідно до п. 3 ст. 24 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», який набрав чинності з 01.01.2013 р., у разі відсутності плану зонування або детального плану території, затвердженого відповідно до вимог цього Закону, передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб забороняється. А відповідно до ст. 17 даного закону у складі генерального плану населеного пункту може розроблятися план зонування території цього населеного пункту (план зонування території може розроблятися і як окрема містобудівна документація після затвердження генерального плану); для населених пунктів з чисельністю населення до 50 тисяч осіб генеральні плани можуть поєднуватися з детальними планами всієї території таких населених пунктів.

Матеріали генерального плану використовуються як вихiднi дані при розробленні іншої планувальної документації та проектів забудови, місцевих правил використання i забудови території населеного пункту, iнвестицiйних програм i проектів, програм соціально-економічного розвитку, схем визначення земель населених пунктів для приватизації, планів земельно-господарського устрою населеного пункту, спеціальних проектів, схем i програм охорони навколишнього природного середовища та здоров'я населення, пам'яток історії i культури, інженерного захисту і підготовки території, комплексних схем транспорту, проектів та схем органiзацiї дорожнього руху, систем управління дорожнім рухом, схем розвитку систем інженерного обладнання i галузей міського господарства, виконанні грошової оцінки земель, створенні мiстобудiвного та земельного кадастрів, тощо. Тобто, відсутність містобудівної документації не дозволяє належним чином здійснювати містобудівну діяльність в м. Карлівка, с. Іванівка, с. Солона Балка.

Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міста.

Очікувана ефективність виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість налагодити дієвий контроль за дотриманням чинних законодавчих і нормативних актів у сфері містобудування, регулюванням забудови та використання територій міста Карлівки, с. Іванівка, с. Солона Балка з врахуванням державних, громадських та приватних інтересів під час забудови територій, у сфері збереження історико-культурного середовища.

Секретар ради Л.О.Милькова

КАРЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Карлівського району

Полтавської області

Сьома позачергова сесія сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 27 травня 2016 року м. Карлівка

Про затвердження Програми забезпечення розроблення

містобудівної документації (генерального плану міста

Карлівки, с. Іванівка, с. Солона Балка )

на 2016 -2017 рр.

З метою забезпечення ефективної реалізації розроблення містобудівної документації міста Карлівки, с. Іванівки, с. Солона Балка раціонального використання території, створення повноцінного життєвого середовища, комплексного вирішення архітектурно-містобудівних проблем міста Карлівки, с. Іванівка,с. Солона Балка інвестиційної діяльності фізичних та юридичних осіб, врахування законних приватних, громадських та державних інтересів під час проведення містобудівної діяльності, збереження історико-культурного середовища, керуючись законами України: п. 42 ч. 1 ст. 26, ст. 31 "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 17 "Про регулювання містобудівної діяльності", ст. 53 "Про землеустрій", ст. 12 "Про містобудування", Карлівська міська рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити Програму забезпечення розроблення містобудівної документації (генерального плану міста Карлівки, с. Іванівка, с. Солона Балка.) 2. Відділу фінансово-господарського забезпечення міської ради (Корляк Н.В.) передбачити виділення коштів на виконання Програми.

3. Виготовлену проектно-планувальну документацію генерального плану міста Карлівки, с. Іванівка, с. Солона Балка подати на затвердження міській раді за наявності всіх необхідних висновків і державних експертиз, проведених згідно чинного законодавства.

4. Організаційне забезпечення даного рішення покласти на першого заступника міського голови Шевченка С.Д.

Міський голова О.С.Наконечний


Похожие работы:

«Мне цікава распрацоўваць сцэнарыі ўрокаў. Гэта праца, якая мае канкрэтны вынік, які можна “патрымаць у руках”, можна выкарыстаць для дзейнасці. Дадзены сцэнарый урока спалучае метады АА, актыўныя і інтэрактыўныя прыёмы, самастойную, часткова-даследчую форму дзейнасці вучняў, працу з навучальнай...»

«Контрольная работа по теме "Селекция" I вариантА1. Скрещивание особей разных видов и родов, используемое для получения новых форм, называют методом: полиплоидии 3) отдаленной гибридизации экспериментального...»

«МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВАРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" Кафедр...»

«-643890-876300004391025-87630000 Регламент Проведения мероприятия "Будь Первым – Проверь себя" "Выполни нормы ГТО"Цели и задачи:Популяризация здорового образа жизни среди жителей г. Ставрополя;Поддержание и развитие патриотического восп...»

«Приложение № 6 к приказу Департамента культуры города Москвы от № _ (Ф.И.О. работника) должность: _ от _ (наименование государственного учреждения) адрес:, телефон: _, факс: _, адрес электронной почты: _ Уведомление об изменении условий трудового договора и пер...»

«Утверждены        приказом Министра    образования и науки   Республики Казахстан   от 17 июня 2015 года № 391 Квалификационные требования, предъявляемые к образовательной деятельности, и перечень док...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ Государственное автономНОЕ образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ государственный универ...»

«ГБПОУ Пермский Краевой колледж и искусств и культуры. Учебно-методическое пособие По дисциплине " Грим" " Приемы выполнения гримов на пути создания сценического образа" Разработана преподавателем Ахмаровой А.Б. Пермь 2014г Аннотация. Данное учебно-методическое пособие раскрывают те...»

«УДК 37.011.33 Онтологічний сенс світоглядної культури як основи інтелектуальної складової особистості в умовах перехідного суспільства. Кучера Тетяна Миколаївна к. ф. н., викладач кафедри філос...»

«ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я, 2 клас Календарно-тематичне планування укладено відповідноПрограми для загальноосвітніх закладів із навчанням українською мовою 1-4 кл.,2012р. за підручником О. В. Гнатюк " Основи здоров’я", 2 клас,2012р. № Дата Тема уроку Здоров`я людини (3 години +1год.з резерву) Сторінки 1. 02.0...»


 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.