WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«Додаток 2 Кількість учнів Олексіївської ЗОШ І-ІІІ ст. (%), які проживають у різних населених пунктах Куйбишевського району Додаток 3 Інформація про учнів Олексіївської ЗОШ ...»

Додаток 1

Кількість учнів, що перебували на внутрішньошкільному обліку

за останні 5 років

2008- 2009-2010-2011-2012-

2009н.р. 2010н.р.2011н.р.2012н.р.2013н.р.

Додаток 2

Кількість учнів Олексіївської ЗОШ І-ІІІ ст. (%),

які проживають у різних населених пунктах

Куйбишевського району

Додаток 3

Інформація

про учнів Олексіївської ЗОШ І-ІІІ ст.,

що знаходяться на внутрішньошкільному обліку

1.Кількість учнів у школі – 212.

2. Кількість учнів, що знаходяться на внутрішньошкільному обліку – 7.

№ ПІБ Клас Підстава взяття на облік

1 Лютий Максим Вікторович 2 Незадовільна поведінка, крадіжки дрібних речей в однокласників, неуспішність

2 Ставицький Руслан Андрійович 3 Незадовільна поведінка

3 Кононенко Роман Омарович 5 Незадовільна поведінка

4 Клипач Максим Іванович 5 Незадовільна поведінка

5 Літош Павло Геннадійович 7-Б Незадовільна поведінка

6 Береза Альбіна Василівна 8 Неадекватна поведінка, неуспішність

7 Горбатко Віталій Сергійович 8

Крадіжка, незадовільна поведінка

Додаток 5

Кількість учнів, що палили цигарки

за останні 5 років

2008- 2009- 2010- 2011- 2012-

2009н.р. 2010н.р. 2011н.р. 2012н.р. 2013н.р.

Додаток 4

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні педради

№ ___ від ________

директор школи

___________ А.Л.Котенко

План

індивідуальної роботи з учнями, які

знаходяться на внутрішньошкільному обліку

№ Заходи Дата

виконання Відповідальні Відмітка про виконання

1 Вивчення учнів. Складання характеристики. вересень

кл.кер.,

психолог 2 Вивчення умов проживання.

І семестр

кл.кер.,

соц.педагог 3 Відвідування вдома.

впродовж

року кл.кер.,

соц.педагог 4 Ведення індивідуальної картки учня. впродовж

року психолог, кл.кер. 5 Залучення школярів до гуртків. вересень

кл.кер.,

вчителі 6 Контроль за навчанням, виконанням домашніх завдань, пропусків уроків. впродовж

року

кл.кер.,

соц.педагог,

вчителі 7 Контроль поведінки в школі.

впродовж

року

кл.кер.,

соц.педагог,

вчителі 8 Контроль поведінки у вечірній час. впродовж

року кл.кер.,

соц.педагог 9 Відвідування уроків з метою виявлення труднощів у навчанні. впродовж

року

адміністрація,

кл.кер., психолог 10 Робота психолога з учнями впродовж

року психолог 11 Проведення бесід про правила поведінки. впродовж

року кл.кер.,

соц.педагог 12 Проведення профілактичних бесід про шкідливі звички. впродовж

року кл.кер., психолог Додаток 6

Можливість впровадження

Тренінг «Корекція відхилень у поведінці»

Тематичний план тренінгу

№ Тема Год.

1 Знайомство. Мій світ 1

2 Робота з Я-образом 1

3 Відчуй, що тебе люблять 1

4 Образа 1

5 Агресія і гнів 1

6 Про жорстокість і насильство 1

7 Шкідливі звички 1

8 Зроби себе щасливішим 1

Частота занять: один раз на тиждень.

Тривалість: 40 —45 хвилин.

Заняття 1 «ЗнайомствО. Мій світ.»

1. «Знайомство».

Мета: зближення учасників групи.

Інструкція. Учасники сідають у коло, кожний по черзі представляє себе (як хоче) й розповідає про те, що він любить і чого не любить, при цьому наступний учасник спочатку повторює все про попереднього, а потім представляє себе.

2.«Подаруй посмішку»

Мета: створення атмосфери єдності; підвищення позитивного настрою; розвиток уміння виражати свій емоційний стан.

Інструкція. Учасники утворюють коло, беруться за руки. Кожний по черзі дарує посмішку своїм сусідам ліворуч і праворуч, дивлячись одне одному в очі.

3.«Дзеркало»

Мета: емоційне усвідомлення своєї поведінки; зниження напруженості; подолання непевності; формування довільного контролю.

Інструкція. Учасники стають у дві шеренги обличчям одне до одного, розбиваючись на пари, один — ведучий, другий — «дзеркало». Ведучий дивиться в «дзеркало», а воно «віддзеркалює» усі його рухи. Після завершення учасники міняються ролями, а потім і напарниками.

4. «Три товариші»

Мета: формування комунікативних навичок.

Інструкція. Група розподіляється на підгрупи по троє учасників у кожній. На кожну підгрупу видається анкета.

АНКЕТА «Три товариші»

Ось три речі, які любимо ми всі :

__

__

__

Ось три речі, яких не любимо ми всі :

1. __

2. __

3. __

У цьому ми відрізняємося одне від одного :

Ім’я : ___________________Я відрізняюся від інших тим, що я____

Ім’я : ___________________Я відрізняюся від інших тим, що я _____

Ім’я : ___________________Я відрізняюся від інших тим, що я ____

5.«Рефлексія»

Інструкція. Учасники по колу характеризують свій настрій, обмінюються думками й почуттями щодо проведеного заняття.

Заняття 2 «Робота з «Я-образом ».

1. «Вітання»

Інструкція. Усі учасники групи вітаються, називаючи одне одного на ім'я.

2.«10 "Я" »

Мета: саморозкриття; робота з образом «Я».

Інструкція. Учасникам треба десять разів відповісти на запитання: «Хто я? Який я?» Аркуші із завданням не підписуються, психолог перемішує їх і зачитує, учасники намагаються здогадатися, хто автор.

3.«Добре чи погано»

Мета: подивитися на явище з різних точок зору.

Інструкція. Обирається якась якість людини (наприклад доброта). Учасники висловлюються по колу (перший говорить: «Добре бути добрим, тому що.», а наступний говорить: «Погано бути добрим, тому що.»).

4.«Компліменти»

Мета: посилення згуртованості; зняття внутрішніх затисків.

Інструкція. Учасники по колу, передаючи одне одному м'яч, говорять тому, хто сидить поруч: «Мені подобається, що ти добрий», а сусід відповідає: «Так, я добрий, а ще я розумний» та ін. »

5.«Я люблю»

Мета: створення атмосфери прийняття та розуміння; розвиток активного слухання.

Інструкція. Діти по черзі називають свої імена та розповідають про те, що вони люблять найбільше, ведучий повторює все, що говорили попередні, після чого говорить про себе і т. д.

6.«Я най...»

Мета: зняття внутрішніх затисків; пошук внутрішніх ресурсів.

Інструкція. Діти по черзі закінчують речення: «Я най…»

7.«Рефлексія»

Інструкція. Учасники по колу характеризують настрій, обмінюються думками й почуттями щодо проведеного заняття.

Заняття 3 «Відчуй, що тебе люблять»

1. «Вітання»

Інструкція. Усі учасники групи вітаються, називаючи одне одного на ім'я.

2.«Ласкаве ім'я»

Мета: створення позитивного настрою; розвиток почуття довіри одне до одного.

Інструкція. Кожний учасник по черзі стає в центр кола, а решта називають його ласкавими іменами.

3.«Мої досягнення»

Мета: пошук внутрішнього ресурсу; підвищення самооцінки.

Інструкція. Кожний учасник пише на аркуші паперу про те, чого він досяг останнім часом, після чого аркуші вивішуються перед людські очі, зміст зачитується та обговорюється.

4.«Ми тебе любимо!»

Мета: емоційна підтримка; установлення довірливих взаємин.

Інструкція. Усі учасники стають у коло. Кожний учасник по черзі виходить у центр, діти хором називають його на ім'я тричі. Потім хором проговорюють фразу: «Ми тебе любимо!»

5.«Рефлексія»

Мета: розвиток уміння яскраво й виразно дякувати.

Інструкція. Учасники по черзі беруться за руки й говорять одне одному: «Спасибі за чудовий день!» Потім, коли утвориться коло, усі разом промовляють: «Спасибі, до побачення, до зустрічі!»

Заняття 4 «Образа»

1. «Вітання»

Інструкція. Усі учасники групи вітаються, називаючи одне одного на ім'я.

2. «Я ображаюсь, коли...»

Мета: створення довірливої атмосфери.

Інструкція. Учасники зачитують закінчення речення “Я ображаюсь, коли...”, а ведучий запитує, у кого ще подібні ситуації викликають образу. Наголошується, що названі ситуації образливі для більшості людей і про це слід завжди пам’ятати, коли ображаєш інших.

3. Вправа «Дитячі образи»

Згадати випадок із дитинства, коли відчув сильну образу. Згадати свої переживання і написати чи намалювати їх в будь-якій формі. Бажаючі розповідають, що вони згадали, показують малюнки, зачитують описи.

Обговорення: що таке образа, як довго люди пам’ятають образу. Справедливі й несправедливі образи.

4.Вправа «Як виразити образу і незадоволення»

Із «чарівної скриньки» всі по черзі витягають половинки листівок, на яких написано:

- роль того, хто ображає ( в чому полягає його образ)

- роль ображеного (як він реагує на образу, як поводить себе - упевнено, невпевнено, брутально)

Завдання : з’єднати частини листівок в ціле і розіграти сцену для всіх. Складність у тому, що половинок з роллю того, хто ображає у 3 рази менше, ніж із роллю ображеного. В результаті повинні вийти групи по 4 учня, один з яких - той, хто ображає, а троє - ображені. Завдяки цьому учні переконуються в тому, що можлива різна реакція на одну й ту ж ситуацію.

У разі необхідності можна додати ролі ображених, наприклад, людей з великим і малим почуттям гідності, спостерігача, тощо.

Дітям дається 15-20 хвилин на підготовку до виступу. Кожна група програє свою сцену. Після кожного виступу обговорюються «вдалі і невдалі» способи реагування.

На завершення проводиться обговорення: про що свідчать ті чи інші форми поведінки, а в зошити учні можуть записати ефективні чи неефективні способи вираження образи.

5.Вправа «Скринька образ»

Школярам пропонується намалювати чи описати всі образи, які вони зазнали до сьогоднішнього дня і вмістити ці листівки у скриньку. (час на виконання 8-10 хвилин). Потім обговорюється питання, що ж робити із змістом цієї скриньки - порвати, спалити, викинути чи інше.

Домашнє завдання - поспостерігати за оточуючими, як різні люди реагують на образи, проаналізувати.

6.«Рефлексія»

Інструкція. Учасники по колу характеризують настрій, обмінюються думками й почуттями щодо проведеного заняття.

Заняття 5 «Агресія та гнів»

1. «Вітання»

Інструкція. Усі учасники групи вітаються, називаючи одне одного на ім'я.

2.«Перетворення злості»

Мета: створення позитивного настрою, згуртованість групи, розвиток спостережливості, внутрішньої волі й розкутості.

Інструкція. На дошці двоє учасників у швидкому темпі намагаються зафарбувати всю дошку кольоровою крейдою. Домалювати зображення вдвох до певного образу.

3.«Портрет агресивної людини»

Мета: згуртування групи; розвиток спостережливості, здібності до самовираження.

Інструкція. Учасники групи обговорюють, як виглядає агресивна людина: які в неї риси обличчя, хода, жести, міміка. Намалювати всією групою портрет агресивної людини.

4.Вправа «Спілкування з агресивним співрозмовником»

Учасники групи діляться на пари.

Один партнер виконує роль обвинувача, він висуває певні претензії своєму співрозмовникові. Наприклад, «Ти завжди запізнюєшся на зустрічі. Хоча б на декілька хвилин мусиш запізнитися».

Завдання співрозмовника - відповісти, використовуючи один із видів активного слухання і з’ясувати, чим викликана агресивна позиція іншої людини. Забороняється виправдовуватися, пояснювати, або в свою чергу запитувати.

Під час обговорення звертається увага на невербальні компоненти спілкування партнерів. Обговорюються труднощі, які виникли при виконанні вправи.

5.«Добре чи погано бути агресивним»

Мета: розвиток спостережливості, здібності подивитися на явище з різних точок зору.

Інструкція. Учасники по черзі говорять, чому агресивним бути погано

й чому бути агресивним добре.

6.«Рефлексія»

Інструкція. Учасники по колу характеризують настрій, обмінюються думками й почуттями щодо проведеного заняття.

Заняття 6 «Про жорстокість і насильство»

1. «Вітання»

Інструкція. Усі учасники групи вітаються, називаючи одне одного на ім'я.

2. «Як не стати жорстоким»

Керівник групи

Що роблять люди, щоб розрядити свою агресію. Одні займаються фізкультурою, другі - приймають душ, треті - розмовляють з друзями, четверті - боксують. Дехто використовує методи релаксації, розслаблення, приймає гарячі ванни чи масаж, пише гнівного листа (але не відправляє його), каже наодинці все, що він думає (уявляючи перед собою ту людину)... А що робите ви? Як це діє?

3.Вправа «Мотиви наших вчинків»

Ведучий пропонує згадати 2 випадки, в одному з яких вчинок було викликано неусвідомленим мотивом, другий - коли мотив усвідомлювався. В обговоренні учасники розповідають, чи легко було згадати такі вчинки, а якщо важко, то чому. Які почуття вони пережили, коли розповідали про свої вчинки.

4.Гра «Згоден - не згоден»

Розділити групу умовно на дві половини, одна з них називається «згоден», інша «не згоден», і зачитати міфи, вирази, пов’язані з насильством. Учням пропонується в залежності від того, згодні вони чи ні, перейти на відповідну сторону кімнати. Учні, які знаходяться по різні боки кімнати, однією фразою обґрунтовують свій вибір.

Приклади міфів:

Деякі жінки провокують насильство і заслуговують на нього.

Б’є-значить любить.

Чоловіки, що завдають насильство - психічно не здорові.

Чоловік, що завдає насильство, не є люблячим чоловіком чи батьком.

Причиною сімейного насильства є алкоголізм.

Домашнє насильство характерне для неосвічених та бідних людей.

Домашнє насильство - нове явище, що виникло в результаті сучасних економічних та суспільних змін.

Дітям потрібен батько, навіть якщо він агресивний.

Жінка, що потерпає від насильства, завжди може піти з дому.

Ляпас по щоці не наносить серйозної шкоди.

5. Бесіда :

Назвіть місця, де може відбуватися насильство

( вдома; на вулиці; на роботі; у навчальному закладі; у машині; інше.)

Хто потерпає від насильства?

- Жінка

- Чоловік

- Дружина/чоловік

- Молодь

- Неповнолітні

- Діти і батьки

- Немічні

- Родичі

- Інваліди

- Усиновителі

- Усиновлені й інше

6. Робота в групах «Правила безпеки»

Тренер розділяє клас на дві групи і дає одній з них завдання скласти список правил безпеки на вулиці, іншій - правила безпеки вдома.

Зразок: Правила безпеки на вулиці

У пізній час не ходіть одні по вулиці.

Знайте елементарні прийоми самооборони.

Продумайте свої дії у тому випадку, якщо вам здається, що акт насильства можливий.

Якщо щось не так, тікайте.

На вас напали - кричіть! Біжіть, привертайте до себе увагу.

Виключайте вживання наркотиків та алкоголю, вони можуть вплинути на ваше сприйняття дійсності.

Виключіть непорозуміння: будьте впевнені, що ваш знайомий, друг знає межі дозволеного.

Не впускайте в будинок незнайомих, не сідайте з незнайомцями до ліфту.

Правила безпеки вдома:

Розповідайте про насильство тим, кому ви довіряєте.

Знайдіть таке місце, куди б ви змогли піти у випадку небезпеки.

Заздалегідь довідайтеся телефони служб, які зможуть надати вам необхідну підтримку (телефон довіри, служба у справах неповнолітніх).

7. Вправа «Закінчи речення»

Тренер пропонує усім учням закінчити речення «До цього заняття я ніколи не чув про…»

Заняття 7 «Шкідливі звички»

1. «Вітання»

Інструкція. Усі учасники групи вітаються, називаючи одне одного на ім'я.

2.Вправа «Чи приваблива дівчина?...»

Мета:знизити ризик початку куріння.

Учасники об’єднуються у2 групи (хлопці і дівчата). Кожна група обговорює запитання: «Чи приваблива дівчина, яка курить? Що в ній приваблює або відштовхує?». Озвучування думок.

3.Методика «Мозковий штурм»

Мета:відпрацювати алгоритм коректної відмови.

Кожен учасник висловлює думку, як грамотно відповісти «Ні» на пропозицію закурити?

4.Виготовлення знаків «Не курити»

Мета:виробити відразу до цигарок.

Кілька груп учнів виготовляють і розвішують по школі знаки «Не курити».

5.Презентація «Антиреклама алкогольних напоїв»

Дві групи учнів готують і презентують антирекламу алкогольних напоїв.

Мета:сформувати усвідомлене негативне ставлення учнів до алкоголю.

6.Вправа «Словесний портрет наркомана»

Мета:закріпити в учнів уявлення про наркоманію як соціально небезпечне захворювання.

Учасникам пропонується на ватмані або дошці записати риси характеру наркомана і його життєві перспективи.

7.Групові дискусії

Мета:формування негативного ставлення до лихослів’я.

Учням пропонуються для обговорення такі висловлювання:

«Зі звички так чи інакше лихословити випливає звичка до здійснення поганих вчинків». (Арістотель)

«Людино, заговори, щоб я тебе побачив».(Сократ)

«Одне хороше слово краще від тисячі слів лайки».(Приказка)

«Мова – це дії, що відбуваються між людьми».(Гегель)

Лихослів’я – повсякденна колотнеча. Ви берете в ньому участь?»

8. Вправа «Закінчи речення»

Тренер пропонує усім учням закінчити речення «Я зрозумів, що…»

Заняття 8 «Зроби себе щасливішим»

1. «Вітання»

Інструкція. Усі учасники групи вітаються, називаючи одне одного на ім'я.

2. «Мені подобається, що ти...»

Мета: створення позитивного настрою; розвиток уміння помічати позитивні якості в людях і говорити їм про це.

Інструкція. Учасники по колу говорять одне одному компліменти, продовжуючи фразу: «Мені подобається, що ти…»

3.«Чарівний стілець»

Мета: зняття внутрішніх затисків; пошук своїх ресурсів.

Інструкція : Кожний по черзі може сісти на стілець і розповісти про своє заповітне бажання.

4.«Театр»

Мета: розвиток виразності рухів, комунікативних навичок.

Інструкція. Учасники розподіляються на 2 групи, які одержують, завдання: одна група з допомогою міміки й жестів повинна зобразити ситуацію з життя («Чергування в класі», « На спортивному майданчику» та ін.), друга група вгадує, що намагалися показати їхні товариші. Потім групи міняються ролями.

5.«Спільний малюнок»

Інструкція. Діти спільно на великому аркуші паперу малюють один малюнок (наприклад, «Місто щастя»).

6.«Я бажаю всім»

Мета: створення позитивного настрою; згуртування групи.

Інструкція. Кожний учасник тренінгу по черзі закінчує фразу: «Я бажаю всім...»

Тематика заходів

Бесіди:

«Життя людини – найвища цінність»(5кл.);

«Життя – найдорожчий скарб», «Здоровий спосіб життя»(6кл.);

«Діти мають знати свої права»(7-Акл.);

«Шкідливі звички», «Недопустимість жорстокості в школі»,

«Правила поведінки учня» (7-Бкл.);

«Школа здорового способу життя»(8кл.);

«Шкідливий вплив тютюну на організм людини», «Алкоголь-

ворог людини», «Наркоманія – крок у безодню», «СНІД -

людство під знаком біди»(9кл);

«Як зберегти здоров’я?»,«Ні – шкідливим звичкам»(10 кл.);

«Бережи життя»(11кл.).

Виховні години:

«Здорові діти – здорова нація» (5кл.);

«Шкідливий вплив паління та алкоголю на організм

людини» (6кл.);

«Всі шкідливі звички заважають» (7-Акл.);

«Як не потрапити в кримінальну ситуацію?» (7-Бкл.);

«Чи я знаю свої права та обов’язки?» (8кл.);

«Здоров’я дитини – здоров’я нації», «СНІД – людство під знаком біди» (9кл);

«Насилля. Як його уникнути?», «Права та обов’язки дітей у шлюбно – сімейному законодавстві» (10 кл.);

«На порозі дорослого життя» (11кл.).

Круглі столи:

«Конфлікти та шляхи їх розв’язання»(9кл.);

« Порушення прав людини. Експлуатація та торгівля»(11кл.)

Диспути:

«Чи варто завжди дотримуватися букви закону?»(10кл.);

«Ні – СНІДу»(11кл.)

Усний журнал «Шкідливі звички»(8кл.).

Анкетування:

«Закон і право»(5кл.);

«Характер людини: як він формується»(6кл.)

«Стан здоров’я і самопочуття»(7-Бкл.

Виховні години «Подорож до країни Ввічливості і Добра», «Подорож до країни Дружби»-1кл.

Виховні години «Права дитини», « Чого нас учать бабусі і дідусі»-2кл.

Інтерактивна бесіда «Красиве і некрасиве у поведінці дітей»-3кл.

Усний журнал « Про вірну дружбу»-3кл.

Бесіда «Учися перемагати страх»-4кл.

Виховна година «Взаємовідносини в сім'ї та в класі»-4кл.

Виховна година «Чи важко бути добрим»-5кл.

Бесіда «Конфлікти з оточуючими. Способи розв’язання конфліктних ситуацій»-5кл.

Виховна година «Чи можна прожити без конфліктів?»-6кл.

Бесіда «Чуйність і доброта-два крила, на яких тримається людство», «Дерево з коріння починається, а людина –з сім'ї»-6кл.

Виховна година «Насильство у стосунках із другом»-7-Акл.

Бесіда «І ще про насильство. Насильство на вулиці»-7-Акл.

Година « Правила, важливі для всіх»-7-Бкл.

Виховні години «Поради на кожен день про культуру поведінки», «Як не потрапити в кримінальну ситуацію?»-7-Бкл.

Виховна година «Умій володіти собою»-8кл.

Бесіди «Конфлікт із батьками. Як його вирішити?», « Наші права на щасливе дитинство»-9кл.

Виховна година «Навчаймося доброти»-9кл.

Година спілкування «Чи варто завжди дотримуватись букви закону?»-10кл.

Виховна година «Обов’язок. Відповідальність. Совість»-10кл.

Бесіда «Будь гуманним до оточуючих»-11кл.

Диспут «Моральні цінності в моєму житті»-11кл.

ПОРАДИ ПЕДАГОГАМ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ З ДЕВІАНТНИМИ

ПІДЛІТКАМИ

Під час зустрічі з молодими людьми говоріть : «Привіт!»

Запитуйте їхню думку.

Давайте їм відчути себе прийнятими.

Запитуйте їх про них самих.

Вислуховуйте їх.

Займайтеся їхніми проблемами та конфліктами до того, як вони стануть великими.

Дозволяйте робити помилки.

Допомагайте їм вчитися на власних помилках.

Створюйте безпечні та відкриті взаємовідносини.

Розмовляйте з ними відкрито.

Станьте їхнім прибічником.

Дайте зрозуміти, що ви завжди поряд, у їхньому розпорядженні.

Під час розмови дивіться їм в очі.

Скажіть їм, що готові вислухати їх у будь-який час.

Заохочуйте їх високо ставити “планку".

Вітайте їхні пропозиції.

Прощайте їх.

Завжди давайте їм ще один шанс.

Радьтеся з ними.

Дякуйте їм.

Будьте чесними.

Дайте їм зрозуміти, що ви їхній друг.

Розділяйте разом з ними їхню радість та хвилювання.

Допоможіть їм повірити в себе.

Запитайте, про що вони мріють, заохочуйте їх, переконуючи в тому, що мрії можуть стати реальністю.

Називайте їх тільки на ім'я.

Вислуховуйте їхні історії та розповіді.

Дайте підлітку відчути відповідальність.

Часто й невимушено говоріть компліменти.

Будьте доброзичливим учителем для підлітка.

Рекомендації класному керівнику

Вплив на дитину без роботи з виявлення причин буде ситуативний, його ефективність низька.

За ряду причин необхідно впливати не на девіантного учня, а на його оточення (батьків, осіб які їх замінюють та інших родичів або друзів).

У плануванні виховної роботи з класом класному керівнику необхідно продумати індивідуальну, групову або колективну діяльність.

З метою залучення девіантного учня до організації та проведення творчих заходів, спортивно-змагальної, громадської або соціально-корисної діяльності необхідно спланувати корекційно-виховний процес через групові форми роботи з іншими учнями (обов’язково беручи до уваги результати попередньої діагностики) Завдяки такої діяльності в проблемного учня буде можливість самоствердитися та завоювати авторитет однолітків соціально-прийнятними засобами.

Важливо огородити девіантного учня від деструктивного впливу або максимально його послабити.

Причиною асоціальної поведінки може бути складне фізичне або психічне порушення. В цьому випадку необхідно звернутися до батьків учнів з пропозицією обстеження або лікування (навчання) у спеціалізованих установах.

Шпаргалка для дорослих або правила роботи з агресивними дітьми

Бути уважним до потреб дитини.

Демонструвати модель неагресивної поведінки.

Бути послідовним в покараннях дитини, карати за конкретні вчинки.

Покарання не повинні принижувати дитину.

Навчати прийнятним способам виразу гніву.

Давати дитині можливість проявляти гнів безпосередньо після психотравмуючої події.

Навчати дитину розпізнавати власний емоційний стан і стан оточуючих людей.

Розвивати у дитини здатність до емпатії.

Розширювати поведінковий репертуар дитини.

Відпрацьовувати навик реагування в конфліктних ситуаціях.

Учити малюка брати відповідальність на себе.

Шпаргалка для дорослих або правила роботи з гіперактивними дітьми

Працювати з дитиною на початку дня, а не увечері.

Зменшити робоче навантаження дитини.

Організовувати роботу з дитиною за короткими, але частими періодами, у перервах використовувати фізхвилинки.

Бути емоційним, експресивним педагогом.

Понизити вимоги до акуратності на початку роботи, щоб сформувати у дитини відчуття успіху.

Посадити дитину під час занять поряд з дорослим.

Використовувати тактильний контакт (елементи масажу, дотику, погладжування).

Домовлятися з дитиною про ті або інші дії заздалегідь.

Давати короткі, чіткі і конкретні інструкції.

Використовувати гнучку систему заохочень і покарань.

Заохочувати дитину відразу, не відкладаючи на майбутнє.

Надавати дитині можливість вибору.

Залишатися спокійним. Немає холоднокровності – немає переваги.

Рекомендації для вчителів

Як подолати шкільну тривожність

Зруйнувати реакцію страху на виступ біля дошки можна, якщо учень переживатиме на цьому місці різні емоції. Для цього в класі можна запровадити нову гру – регулярно нагороджувати учнів біля дошки за їх успіхи. Наприклад, навіть гумористична нагорода «за найкраще прибирання» допоможе учневі відчути радість, посміхнутися. Тоді місце біля дошки може стати «зачаклованим» і перебування на ньому не викликатиме тривоги.

Необхідно проводити бесіди з батьками. Адже саме вони повинні відстежувати поведінку дитини, і, можливо, саме їм вона розповість про страхи. Для дитини психологічна підтримка сім’ї є дуже необхідною. Наприклад, тоді, коли оцінка за контрольну роботу виявилася нижчою, ніж очікував учень.

Запорука успішного навчання - заохочування до розмірковування і творчого пошуку.

Треба створювати ситуації, в яких учні підтримували б один одного і припиняли будь- які коментарі, які можуть принижувати інших. Це допоможе створити атмосферу взаємопідтримки та поваги між учнями.

Шпаргалка для дорослих або правила роботи з тривожними дітьми

Уникайте змагань і будь-яких видів робіт, що враховують швидкість виконання завдання.

Не порівнюйте дитину з іншими.

Частіше використовуйте тілесний контакт, вправи на релаксацію.

Демонструйте зразки упевненої поведінки, будьте прикладом для дитині.

Частіше звертайтеся до дитини по імені.

Не пред'являйте до дитини завищених вимог.

Будьте послідовні у вихованні дитини.

Прагніть робити дитині якомога менше зауважень.

Використовуйте покарання лише в крайніх випадках.

Не принижуйте дитину, караючи її.

Поради вчителю

щодо підтримки дисципліни в класі

Установіть межі дозволеного, еталони поведінки учнів для стандартних ситуацій (як входити в клас, як сидіти, відповідати на запитання, прибирати книжки і т. ін.). Зробити це треба перш ніж Ви почнете стежити за дотриманням порядку;

поводьтеся так, щоб учні відчували, що ви керуєте навчальним процесом, при цьому всіляко стимулюйте їхню активність;

стежте за своєю мовою, розмовляйте завжди повільно, спокійним голосом;

не відволікайтесь на незначні порушення, моралізування. Урок – це не арена для з’ясування стосунків;

дотримуйтеся доброзичливого, мажорного тону, будьте уважні до кожного учня. Надавайте необхідну підтримку, відзначайте успіхи, створюйте життєрадісний, оптимістичний настрій у класі;

стежте за правильністю постави, проводьте фізкультхвилинки;

надавайте учням можливість частіше працювати в групах – це може бути стимулом до зайнятості кожного, хорошого настрою і поведінки;

створюйте умови, щоб важкі, слабкі діти мали можливість відчути себе лідерами;

не принижуйте учнів, не припускайте образ, сарказму. Гнів, дратівливість, імпульсивність не сприяють зміцненню дисципліни й авторитету вчителя;

будьте привітними, але враховуйте, що фамільярність може породити неповагу;

не виявляйте антипатії до важких учнів, сподіваючись від них поганої поведінки. Діти відчувають скептичне ставлення до них і часто поводяться згідно з вашими очікуваннями;

не припускайте появи «любимчиків», це створює зайві проблеми, ускладнює стосунки в колективі;

умійте керувати емоціями, знайте ціну кожному слову, тонові;

не соромтеся виявляти почуття гумору. Можна посміятися і над собою, не вважайте себе досконалістю. Але не можна висміювати учнів;

не забудьте привітати дитину з днем народження;

підтримуйте контакт із учнями поза уроками, на заняттях гуртка, позакласних заходах, спільних походах;

зміцнюйте зв’язки з батьками, намагайтеся отримати від них підтримку;

робіть виклад матеріалу яскравим, захоплюйте учнів за допомогою різноманітних методів, наочності й змістовності.

Поради в роботі класного керівника з батьками дитини девіантної поведінки

Причини відхилень в поведінці дитини виникають як результат політичної, соціально-економічної і екологічної нестабільності суспільства, посилення впливу псевдокультури, змін в змісті ціннісних орієнтацій дітей і підлітків, несприятливих сімейно-побутових відносин, відсутність контролю за поведінкою, надмірній зайнятості батьків, епідемії розлучень.

Виховно-профілактична робота класного керівника може бути побудована на постійній підтримці і стимулюванні позитивної поведінки дитини і зведення до мінімуму попереджувально-каральних заходів у відповідь на різні форми поведінки, що відхиляється від норм.

У організації виховної роботи з важкими дітьми велику роль грає індивідуальна робота з батьками. Успішна робота з сім'ями учнів обов'язково припускає особисті контакти батьків з вчителем, індивідуальну роботу з сім'ями. Не все можна і потрібно широко обговорювати на батьківських зборах, але про багато що можна поговорити в бесіді віч-на-віч. Між вчителем і батьками повинні встановитися добрі, довірчі відносини.

Добре, коли кожен з батьків відчуває у вчителеві людину, яка так само, як і він, зацікавлену в тому, щоб дитина виросла доброю, розумною, такою, що знає, щоб розкрилися всі його можливості.

Індивідуальні бесіди вчителя з батьками важких дітей, консультації допомагають встановити безпосередній контакт з кожним членом сім'ї що вчаться, добитися більшого взаєморозуміння в пошуку шляхів сумісного впливу на дитину. Щоб бесіди класного керівника досягали цілі, а його слова сприймалися як керівництво у вихованні дітей, треба не тільки вчасно дати потрібну раду батькам і підказати, як його виконати, не тільки знайти правильну форму спілкування під час бесіди, але і заздалегідь продумати її проведенні, передбачити для бесіди час і місце.

Практика показує, що розмовляти з батьками треба, не поспішаючи. Краще це робити після уроків, коли в класі немає дітей, коли вся обстановка розташовує до бесіди. І розмову починати (якщо він буде і не зовсім приємним) з позитивних моментів. Розповідаючи батькам про ситуацію, причиною їх виклику, що послужила, в школу, попросити батьків порадити, що, на їх думку, повинен зробити вчитель, як краще поступити, а потім дати раду батькам. У такій бесіді природно виникає питання про повторну зустріч для того, щоб з'ясувати, як допомагають прийняті спільно заходи, знову намітити шляхи подальшої роботи. Так поступово, діючи весь час разом з батьками, слід знімати негативні моменти в поведінці або навчанні дитини.

Вчитель зобов'язаний допомогти батькам розкрити можливості їх важкої дитини, його позитивні риси, переконати в необхідності спиратися саме на них. При цьому вчитель прагне не зловживати численними вказівками, а говорити просто, доступно, переконливо, завжди з відчуттям турботи про дитину. Зауваження, що зачіпають самолюбність, постійні скарги на дитину, зосередження уваги на його недоліках – цим можна лише відштовхнути від себе батьків, а значить і віддалити виконання бажаної мети.

Коли конфлікт уже розпочався

і партнер відверто виявляє агресію:

1. Старайтеся глибоко дихати. Це дає час для обдумування того, що ви хочете сказати, і дає змогу знизити тон голосу.

2. Будьте уважними до партнера, намагайтеся за потоком агресивних слів почути, чого він хоче насправді.

3. Якщо партнер говорить дуже голосно, говоріть нижчим голосом (коли ваш тон буде вищим – можлива сварка), а почнете знижувати ваш тон, ймовірно, що партнер піде слідом за вами. Будьте обережними з голосом. Зазвичай, у конфлікті ми намагаємося перекричати партнера і привертаємо тим самим його увагу до себе. Як не дивно, часто незвичайно тихий голос значно більше привертає увагу і знижує інтенсивність конфлікту.

4. Пам’ятайте, що коли близька вам людина дозволяє собі виявляти негативні почуття – це зовсім не означає, що вона перестала любити та поважати вас.

Основні правила ведення розмови1. Тема не повинна бути надто серйозною.2. Доцільно починати з питань про приємні події в житті співбесідника.3. Якомога більше позитивних відгуків про предмети, ідеї, людей, відомі співбесіднику. Питання слід ставити так, щоб співбесідник захотів відповісти, міг продумати і зважити відповідь. Найкраще використати відкриті питання, які менше обмежують відповідь, якщо співбесідник надмірно балакучий, доцільнішими є закриті питання, які передбачають однозначну відповідь. Слід пом’якшувати питання, не починати зі слів типу: «Ти що...», «А чому це ти не...». Не ставити питання, відповідь на яке заздалегідь відома. Під час бесіди можна ефективно і гнучко використовувати перехід від пасивного до активного слухання. При пасивному слуханні слухач якомога менше висловлює ставлення до того, що розповідає мовець. Мовлення мовця наближається до монологу. Це тип слухання рекомендується, коли співбесідник не впевнений у готовності слухача вислухати його. Активне слухання передбачає більший зміст діалогових ознак, жваву реакцію на висловлювання співбесідником. Ось деякі прийоми активного слухання:1. Дослівне повторення. Можна почати: «Як я тебе зрозумів...», «Отже, ти вважаєш...».2. Перефразування висловлень мовця.3. Називати по імені. У бесіді доцільно використовувати компліменти. Компліменти – слова з незначним перебільшенням позитивних якостей людини. Приклади вдалих компліментів:1. «Як тобі вдається так...»2. «Я раніше не знала, що ти так точно розбираєшся в людях.»3. Якщо бесіда закінчилася успіхом: «Як приємно з тобою поспілкуватися!»4. Людині, що довела важку справу до кінця: «Твоїй волі можна позаздрити», «Це чудово, що у тебе такий наполегливий характер». Головне у компліменті – відвертість і щирість, увага, розуміння внутрішнього світу людини. Не робіть нещирих компліментів, адже вони сприймаються як лестощі. А як сказати комплімент людині, яка вам не подобається? Спробуйте подумати, що у неї виходить добре, яка риса заслуговує схвалення, тобто виявіть спостережливість та інтерес до людини.

Психологічна просвіта

Фактори ризику девіантної поведінки

Біологічні:

-наслідки спадковості;

-вплив природного середовища;

-порушення роботи ферментативної та гормональної систем організму;

-вроджені психопатії;

-мінімальні мозкові дисфункції внаслідок органічного враження головного мозку.

Психологічні:

-акцентуації характеру;

-інфантилізм;

-підвищений рівень тривожності;

-різноманітні реакції (емансипації, групування з друзями, відмови, компенсації, захоплення (хобі);

-задоволення почуття цікавості;

-потяг до самоствердження;

-потреба змінити психічний стан у стресовій ситуації.

Соціально-економічні:

-зниження життєвого рівня населення;

-майнове розшарування суспільства;

-обмеження соціально схвалених способів заробітку;

-безробіття;

-доступність алкоголю та тютюну.

Соціально-педагогічні:

-зростання кількості сімей з конфліктними та асоціальними стилями виховання.

Соціально-культурні:

-зниження морально-етичного рівня населення;

-поширення кримінальної субкультури;

-руйнування духовних цінностей;

-наростання неформальних об'єднань, в яких домінує культ сили;

-пропаганда в засобах масової інформації  насильницьких та безвідповідальних стереотипів поведінки.

Види девіантної поведінки:

В залежності від способів взаємодії з реальністю та порушенням тих чи інших норм суспільства прояви девіантної поведінки поділяються на 5 видів:

Делінквентний вид девіантної поведінки - сукупність протиправних вчинків та злочинів, які не відповідають формально зафіксованим соціальним та юридичним нормам.

Адиктивний вид девіантної поведінки - поведінка, що зумовлюється залежністю від різних хибних пристрастей.

Патохарактерологічний вид девіантної поведінки - поведінка, що зумовлюється патологічними змінами характеру, що сформувалися в процесі виховання.

Психопатологічний вид девіантної поведінки - ґрунтується на психопатологічних симптомах та синдромах - це прояви тих чи інших психічних порушень та захворювань.

Ґрунтується на суперцінностях - це виявлення обдарованості, таланту, геніальності в якійсь сфері діяльності, які виходять за рамки звичайного, нормального сприйняття.

Анкета

«Виявлення учнів із девіантною поведінкою у класі»

Інструкція

Для організації роботи по пепередженню девіантної поведінки у класі важливу роль грає психолого-педагогічна діагностика. Часто незнання індивідуальних особливостей дитини веде до появи і закріплення ряду негативних якостей за нею

Тому перший етап діагностики дітей - загальне вивчення особи всіх вихованців.

Анкета містить 45 питань, розділених на 3 піданкети. Зміст анкети враховує наступні параметри: навчання (питання 1-3), дисципліна (питання 4-6), суспільно-трудова активність (питання 7-9), стосунки з класом (10-12) і асоціальні прояви (13-15).

При проведенні анкети неприпустимо спеціальне вишукування недоліків і підкреслення негативного в поведінці учнів.

На кожне питання можуть бути 3 варіанти відповіді:

"так" = +1 бал,

"немає" = -1бал,

"іноді" = 0 балів.

Обраховується алгебраїчна сума балів (N).

Обробка результатів зводиться до наступного:

N>=6  - учень благополучний,

N>=10 - 1-й ступінь девіантності,

N>=15 - 2-й ступінь девіантності,

N>=20 і більше - 3-й ступінь девіантності.

Характеристика рівнів (по підсумковій сумі)

І рівень - окремі конфлікти; нестійкість, випадковість відхилень в поведінці; окремі пропуски в загальному розвитку (успішність задовільна); яскраво проявляється який-небудь недолік; "нестандартність" характеру; слабка самокритика і вимогливість до себе.

ІІ рівень - "несприйняття" педагогічних дій; егоцентричність; негативне відношення до школи; проблеми в розумовому розвитку; проявляються 2-3 серйозні недоліки, що стійко взаємодіють між собою; завищена самооцінка; рівень вимог до інших більше, ніж до себе.

ІІІ рівень - протидія виховному процесу; поведінка на межі правопорушення; негативне відношення до школи, до однолітків, до норм моралі; яскраво виражена негативна спрямованість; пропуски в розумовому, моральному, вольовому розвитку; хвороблива психіка, загострена самолюбність, "дивності"; вимогливість до себе відсутня.

Анкета № 1

1. Чи цікаво тобі на уроках?

2. Чи прагнеш ти дізнатися щось нове із шкільної програми?

3. Чи стараєшся знайти відповідь, якщо щось незрозуміло?

4. Ти часто спізнюєшся на уроки?

5. Чи часто ти отримуєш зауваження?

6. Чи переживаєш, якщо доводиться з якої-небуть причини пропускати уроки?

7. Чи переш сам собі особистий одяг?

8. Чи береш участь у трудових справах класу?

9. Чи допомагаєш вдома по господарству?

10. Якщо хочеш щось зробити, чи замислюєшся, як оцінить це клас?

11. Ти підтримуєш думку в класі, якщо вона не зовсім співпадає з твоєю?

12. Чи турбує тебе, яка думка в однокласників про тебе?

13. Чи часто ти вживаєш спиртні напої?

14. Чи палиш?

15. Чи приходилось тобі тікати з дому?

Анкета № 2

1. Чи доводилося тобі пропускати уроки без поважної причини?

2. Чи займаєшся ти на уроці сторонніми справами?

3. Як часто трапляються випадки, коли приходиш на урок не підготовленим?

4. Чи доводилося в кабінеті завуча або директора тримати відповідь за погану поведінку в школі?

5. Як часто ти є учасником бійки в школі?

6. Чи допомагаєш проводити класні або шкільні заходи?

7. Чи бували випадки, що ти тікав з класних заходів?

8. Чи уникаєш ти громадських доручень?

9. Чи залишаєшся осторонь, коли проводяться збори, диспути, уроки мужності і т.д.?

10. Чи доводилося ділитися найпотаємнішим з дітьми, які не вчаться в школі?

11. Чи цікаво спілкуватися з старшими за віком дітьми?

12. Чи можеш ти виступити на захист справи, яка не відповідає інтересам учнів твого класу?

13. Чи старався ти уникнути бійки в школі, якщо траплялася така нагода?

14. Чи можеш ти встояти, якщо трапляється нагода присвоїти чужу, але потрібну тобі річ?

15. Чи "мучить" тебе совість за те, що доводилося брехати?

Анкета № 3

1. Чи з повною віддачею ти працюєш на уроці?

2. Чи виконуєш ти домашні завдання?

3. Чи пов'язуєш ти отримання знань в школі зі своїм майбутнім?

4. Чи ввічливий ти з дорослими поза школою?

5. Чи затримуєшся повертатися з вулиці додому?

6. Чи важлива для тебе думка батьків?

7. Чи виявляєш ініціативу у проведенні нецікавих справ у класі?

8. Чи обирали тебе в актив класу?

9. Чи часто береш участь у корисних для класу справ?

10. Чи прагнеш мати авторитет у учнів свого класу?

11. Чи з багатьма учнями свого класу ти товаришуєш?

12. Чи будеш ти відстоювати (у разі потреби) честь свого класу?

13. Чи доводилося давати пояснення з проводу своєї поведінки в міліції?

14. Чи буває у вас дома інспектор (дільничний) внаслідок поганої поведінки на вулиці?

15. Чи спілкуєшся ти з дітьми, які не працюють і не вчаться?

КАРТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ

дитини з ознаками девіантної і делінквентної поведінки

Прізвище, ім'я учня __________________________________________ Клас ________

Категорія сім'ї:

Сім’я, в яких діти, що знаходяться під опікою

Сім'я з|із| дітьми, що мають обмежені можливості|спроможності| (діти-інваліди)

Сім'я з|із| батьками|-інвалідами

Неповна сім'я

Багатодітна сім'я

Малозабезпечена сім'я:

• з|із| низьким рівнем доходу;

• з|із| безробітними батьками

Неблагополучна сім'я:

• педагогічно неспроможна |

• етично неблагополучна

• є|із| залежність членів сім'ї від психоактивних речовин

• сім'я, що практикує жорстоке поводження з дітьми

Сім'я переселенців/ мігрантів

Чи налагоджено контакт з батьками: так ____ ні ____

У чому цей контакт проявляється ________________________________________________

Чому налагодити контакт не можна _______________________________________________

Тип виховання, що заважає розвитку дитини

Домінування гиперпротекції

Униження близькими

Гиперпротекція, емоційне нехтування

Домінування гипопротекції

Підвищена відповідальність

Жорсткі взаємовідношення

«Кумир родини»

Антидисциплінарна поведінка (не проявляється; іноді проявляється; постійно проявляється)

Епізодичне порушення дисципліни

Розлади невротичного рівня

Динаміка девіантної поведінки в напрямку закріплення

Прояв девіантної поведінки за межами групи

Гіперактивні риси характеру

Емоційно-вольова неврівноваженість

Посилення стійкості поведінки до афективних проявів

Деліквентність (не проявляється; іноді проявляється; постійно проявляється)

Протиправні дії

Пропуски уроків без поважних причин

Антисоціальна поведінка

Дрібне знущання

Крадіжки

Шахрайство

Поведінкові прояви (не проявляються; іноді проявляються; постійно проявляються)

• порушення правил поведінки (зриви уроків, прогули, відмова від виконання завдань)

• втечі з дому

• грубість, лихослів'я

• вживання алкоголю, пияцтво

• паління

• вживання наркотичних речовин

• токсикоманія

дрібні крадіжки

ранні статеві стосунки

• хуліганство

• приниження інших

• злодійство

• непокора, критика дорослих

• носіння «зухвалого» одягу, зачісок, прикрас

• негативне ставлення до школи

• бійки, нанесення тілесних ушкоджень

• брехливість

• самоушкодження

• порушення громадського порядку

Спрямованість особистості (спрямованість нестійка, спрямованість на себе, спрямованість конфліктного характеру, спрямованість різко негативного характеру, невизначена ситуативна спрямованість)

Тип відносин до оточуючих людей і до себе (інертний, пристосовницький, загострено-суперечливий, конфліктно-ворожий)

Характер опору виховним впливам:

• контактність з класним колективом (так, ні)

• відношення до більшості педагогів (шанобливе, агресивне, байдуже, неприязне)

• реакція на педагогічні вимоги (вимогливий до себе завжди, вимогливий до себе в головному, поблажливий в дрібницях, вимогливий до себе під впливом дорослого, не вимогливий до себе, вимогливість до себе відсутня, до інших - висока)

Ставлення до своїх недоліків і негативних властивостей:

• об'єктивно оцінює усі свої позитивні якості і недоліки

• об'єктивно оцінює себе в головному, іноді проявляється завищена або занижена самооцінка

• бачить переважно свої позитивні якості, недоліки визнає тільки у разі критики педагогів, батьків, однокласників

• самокритичність поверхнева, випадкова

• не визнає недоліків у себе, прискіпливий і нетерпимий до недоліків інших

Доручення в класі ________________________________________

В яких гуртках займається ______________________________________________________

Ставлення до однокласників: ________________________________________

Як однокласники ставляться до нього ________________________________

З ким із класу дружить і на чому грунтується ця дружба ______________ ______________

Чи має друзів _________________________________________________

Навчальні успіхи_______________________________________

Чи є особисті досягнення _____________________________________

Які методи, прийоми виховного впливу використовувалися по відношенню до нього:

• метод руйнування негативного типу характеру (метод «вибуху» і метод «реконструкції» характеру)

• метод переоцінки та переосмислення поведінки (переосмислення своїх позитивних якостей і недоліків, переконання, прогнозування наслідків негативної поведінки)

• метод перебудови життєвого досвіду (припис, обмеження, переучування, переключення з одного виду діяльності на інший)

• метод попередження негативного і стимуляція позитивної поведінки (заохочення, покарання, змагання, позитивні перспективи)

Рівень важковиховуваності:

• нестійкий (поєднання негативних властивостей із ситуативною спрямованістю: відхилення в поведінці випадкові, проявляється один стійкий недолік, слабка самокритичність і вимогливість до себе)

• стійкий (егоїстична позиція в житті поєднується з негативним ставленням до школи, спрямованість на себе, прогалини в розумовому або моральному розвитку, завищена самооцінка, рівень вимогливості до інших вище, ніж до себе)

• на межі правопорушення (негативне ставлення до виховного процесу, до норм моралі, до класного колективу, до групи однолітків, яскраво виражена негативна спрямованість, загострене самолюбство, дивацтва у характері і діях, нездорові потреби, вимогливість до себе відсутня)

Тип акцентуації (за С.І. Подмазіним)

Гіпертимний Циклоїдний Лабільний Астеноневротичний Сензитивний Тривожно-педантичний Інтровертований Збудливий Нестійкий Рекомендовані виховні впливи

(за О.І. Сібіль)

Моральна підтримка та зміцнення віри у власні сили

Покарання

Натяк

Моральна вправа

Обхідний рух

Опосередкування

Паралельна педагогічна дія

Виявлення обурення

Пробудження гуманних почуттів

Виявлення прикрості

Способи виховання (наслідування, навіювання, навчання)

Методи виховання (переконання, спонукання, привчання)

Активізація таємних почуттів дитини

Вибух

Пробудження тривоги через майбутнє покарання

Довіра

Іронія

Ласкавий докір

Удавана байдужість

Удавана недовіра

Розвінчання

Фланговий підхід

Загальновікові та загальнопедагогічні рекомендації

«Симптоматичні» рекомендації

Індивідуалізовані рекомендації

«Диспетчерські» рекомендації

Картка вивчення дитини,

що знаходиться на внутрішньошкільному обліку

1.Загальні дані:

Клас________ вік____________

П І П_______________________________________________________

Домашня адреса____________________________________________

2. Дані спостережень класного керівника:

З якого часу і які спостерігаються «труднощі» __________________________________________

Навчальні досягнення_______________________________________________________________

Взаємовідносини з колективом, чи має друзів, хто вони?___________________________________________________

Ставлення до дорослих, вчителів, хто є авторитетом?

__________________________________________________________________________________________________________________

Як проводить вільний час?___________________________________________________________

Норми культурної поведінки(чи володіє навичками культурної поведінки і культурою мови?

Такт. Охайність. Поведінка в громадських місцях.)______________________________________________________________________

Які засоби впливу застосовувались до учня_____________________________________________

3. Умови життя в сім’ї:

Батьки, їх місце роботи. Чи є брати, сестри? Які вони?____________________________________

Матеріально-побутові умови__________________________________________________________

Взаємовідносини в сім’ї. Чи мають відхилення в поведінці члени сім’ї (алкоголізм, хуліганство, судимість)?__________________________________________________________

Виховання в сім’ї (характер впливу на учня, його участь у домашній роботі.

Заохочення і покарання. Контроль з боку батьків. Ставлення учня до батьків

і батьків до нього)._______________________________________________________________

Стан здоров’я учня. Фізичний розвиток. Чи займається спортом? Чи має відхилення у розумовому розвитку?

_________________________________________________________________________________

4.Висновки

Які причини відхилення від позитивної поведінки?______________________________________

Заходи для перевиховання підлітка_____________________________________________________

Наставник_________________________________________________________________________

Акт

обстеження житлово-побутових умов сім’ї

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі соціального педагога____________

класного керівника класу______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

обстежила житлово-побутові умови проживання ________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

Сім’я складається з _____ осіб :____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

Адреса:________________________________________________________________

Сім’я проживає у________________________________________________________

Дохід сім’ї становить___________________________________________________________________________________________

Робоче місце дитини_____________________________________________________

У вільний час учень(учениця) займається_______________________________________________________________

Проводить своє дозвілля з_________________________________________________

Дані про сімейне виховання___________________________________________________________________________________

Висновки_______________________________________________________________________________________________________________

Бесіди з дітьми, схильними до правопорушень

№з/п Дата проведення Назва профілактичного

заходу Прізвище

учня Прізвище

та посада виконавця Підпис

Лист реєстрації актів

про невідвідування школи

№ Дата ПІП учня Клас

Анкети, розроблені педагогами школи

(Використовувались під час проведення тижня правових знань)

АНКЕТА

«Чи захищені ваші права?»

1. Чи інформовані ви про свої права?

Так Ні

2. Хто надає вам найбільше знань про ваші права?: школа вулиця міліція

батьки свій варіант ______

3. Чи доводилося вам використовувати правові знання в житті?

Так Ні

4. Хто, на вашу думку, може надати допомогу вам у складній ситуації? Друзі Батьки Вчителі Міліція Центр довіри

5. На вашу думку, де найбільше поважають ваші права?

Школа Вулиця Родина

Анкета

„Рівень дотримання прав людини у нашій школі”

Моя школа – це місце, де я знаходжусь під захистом і у безпеці. Так Ні Не знаю

Всі учні мають рівні можливості для отримання інформації про майбутню професію. Так Ні Не знаю

Моя школа забезпечує всім рівні права на користування її ресурсами, приміщеннями, можливостями. Так Ні Не знаю

У випадку виникнення конфліктів ми намагаємося розв’язати їх без будь-якого насильства і в дусі співпраці Так Ні Не знаю

У школі розроблені правила та процедури дій у разі виникнення випадків дискримінації відносно расової належності, сімейного походження, інвалідності, релігії чи способу життя Так Ні Не знаю

Кожному гарантується неупереджене ставлення у разі порушення правил, що діють у нашому шкільному закладі Так Ні Не знаю

В школі дотримуються принципу презумпції невинності: особа вважається невинною, доки не доведена її вина Так Ні Не знаю

Мої права на особисте життя та власність поважають Так Ні Не знаю

\s


Похожие работы:

«Державна реєстрація бізнесу № п/п Назва суб’єкта державної реєстрації (в т.ч. структурний підрозділ) ПІБ державного реєстратора Контакти (індекс, поштова адреса, телефон) Електронна адреса 1 Барська районна державна адміністрація Відділ державної реєстрації Свята Катерина Миколаївна 23000, Вінницька обл., м....»

«УфаЯ думаю, кино стоит рассматривать не как политическое, а как художественное произведение, если сравнивать с вашими ранними фильмами. Хочется сказать большое спасибо. Кино получилось крутое. Именно крутое. И операторская работа впечатляет, глаз радует. И эстетическое удовольствие получаешь от переживаний. Лично вас трогает, задевает...»

«"Романы Б. Акунина и классическая традиция" Андрей Ранчин Предуведомление Мнение о том, что произведения Бориса Акунина, принадлежащие к детективному жанру [1], являют собой его "высокие" образцы, — почти трюизм. Ведь не случайно же свой цикл "Приключения Эраста Фандорина" сочинитель посвятил "памяти XIX столетия, когда литература была великой, вера в...»

«Михаил Юрьевич Лермонтов Герой нашего времени "Герой нашего времени": АСТ, Астрель; Москва; 2005 ISBN 5170232209, 5271085082 Аннотация В книгу вошел роман М.Ю.Лермонтова (1814–1841) "Герой нашего времени", обязательный для чтения и из...»

«Надвірнянська центральна районна бібліотека Організаційно-методичний відділБібліотечні акції: корисно, цікаво, актуально. (методичні поради) Надвірна 2016 Бібліотечні акції: корисно, цікаво, актуально: методичні поради / Надвірнянська ЦРБ; уклад. М. Кушнерчук; відп. за вип. Г. Волош...»

«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА ОТ "А" ДО "Я". 2253615108775500192976511176000160591511811000128206511811000958215118110006343651181100031051511811000-3810118110А 00А Русский композитор, участник Отечественной войны, автор романса "Соловей.-3810854710В 00В 19297652165350016...»

«WRETCHED COLLARSПРОКЛЯТЫЕ ВОРОТНИЧКИ Denis Bazanov (Nizhegorodtsev), Theodor DerevyanskiyDenis Bazanov (Nizhegorodtsev) 8-985-861-34-70, spbdenis@yandex.ruTheodor Derevyanskiy 8–905-712-74-19, derevyanskiy@tmwr.ru Писатель Саша Елисеев, прославившийся фэнтези-романами про офисных работников, но втайне презирающий...»

«-9206054611 Генеральному директору ООО "Региональные ТелеСистемы" Романенко Д.В. г. Белгород, ул. Костюкова, дом 13 б, офис 4 от _ (наименование организации/ИП) Адрес подключения услуги Номер договора ИНН Лицо подающее заявление (ФИО)_ (паспортные данные лица, подающего заявление) (номер доверенности) (контактный телефон/...»

«РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА ГИТИСФАКУЛЬТЕТ ЭСТРАДЫОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕАРТИСТ ЭСТРАДЫСОЛЬНОЕ ПЕНИЕ (наименование предмета) " 07 " июля 2017 г. счас.мин. до час. мин. №№ п\п Фамилия, имя, отчество экзаменующегося № экзаменационного листа Оценка Абдул Шариф Рахманович17аэо 45 Акмаева Валентина Валерьев...»

«УДК 811.111’42:82-343(73) С.В. Волкова Херсонський державний университетМОДЕЛЮВАННЯ МІФОЛОРНОГО ПРОСТОРУ СУЧАСНИХ АМЕРІНДІАНСЬКИХ ХУДОЖНІХ ПРОЗОВИХ ТЕКСТІВ У статті в когнітивно-семіотичному і наративному ключі описано принципи моделювання міфолорного простору р...»

«Альметьевское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида"№21 "Гвоздика" города Альметьевска Утверждено: заведующий МБДОУ № 21 Гвоздика _ Э.Р.МубаракшинаГодовой план работы музыкального руководителя Низамиевой И...»

«-965835-6629401672590-662940 ул. Дзержинского, 15, тел.: 96-42-42НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД: ВЫХОД,ГР.: СТОИМОСТЬ,руб.:ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ: Телячий язык со сливочным хреном и горчицей 150/20/50/15 550.00 Плато из мясных деликатесов: карбонат, куриный рулет с грецким орехом, варено-коп...»

«Настоящий перевод сделан с первого латинского издания (Krakov, 1578 г.).АЛЕКСАНДР ГВАНЬИНИОПИСАНИЕ МОСКОВИИБЛАГОСКЛОННОМУ ЧИТАТЕЛЮ веронец Александр Гваньини, командующий пехотинцами в пограничной с Московией крепости Витебске шлет привет Я намерен, благосклонный читатель, описать Московию и пределы ее, коими она...»


 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.